FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv27/02/2013

Kallelse till bouppteckning för en person med efterarvsrätt

Min farbror avled som änkling och utan några barn. Min far och hans syskon är kallade till förrättning av bouppteckning, skall inte även jag såsom efterarvinge kallas?

Lawline svarar

Hej,


Först måste vi klara ut begreppet efterarvinge. En efterarvinge är en person, vars arv tillfallit någon annan (vanligen efterlevande make) och som man får ta del av först när den personen i sin tur avlidit (Efterarvsrätt). Därav följer att du inte är efterarvinge enbart för att din far har rätt att taga arv och du sedermera har en sådan rätt gentemot honom. Det vanligaste exemplet när någon har efterarvsrätt mot en person är då efterlevande make ärvt framför gemensamma barn och de gemensamma barnen sedermera har rätt till sitt arv från den först avlidna maken, när den efterlevande väl har avlidit. 


Men om du har en arvsrätt, såsom arvinge eller universell testamentstagare (person som genom testamente har rätt att erhålla en andel av kvarlåtenskapen, inte en bestämt egendom), i din farbrors dödsbo ska du i god tid kallas till bouppteckningen, detta gäller även om du enbart har efterarvsrätt i din farbrors dödsbo och således kommer ärva honom efter att någon annan avlidit (märk skillnaden mellan efterarvsrätt och då du enbart är arvtagare till arvtagaren).Om du har några ytterligare funderingar är du alltid välkommen att ställa en ny fråga!


Med vänlig hälsning,

Joel Sandin PerssonRådgivare