FrågaOFFENTLIG RÄTTFörvaltningsrätt26/02/2013

Förvaltningsprocess - Objektivitetsprincipen

En fråga om Förvaltningsprocessen: Har förstått att Försäkringskassan och jag numera betraktas som motparter i rätten. Är det då tillåtet att en tjänsteman på Försäkringskassan ljuger inför rätten? ( i mitt fall bl a om sjukdagarna och händelseförlopp) Står en tjänsteman under ed i rätten? Eller är det så, att tjänstemannen likt brottslingen i brottmål, FÅR stå och ljuga? Tjänstefel? Grovt tjänstefel? Eller tillåtet? Jag ber om ett klargörande!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!


Du har helt rätt i att beslutsmyndigheten (Försäkringskassan i ditt fall) kommer att vara din motpart i förvaltningsrätten om du överklagar deras beslut (förvaltningsprocesslag 7 a §).


Detta betyder dock inte att de är din svurna fiende och får göra vad som helst för att du skall förlora processen. Myndigheten är i sin verksamhet bunden av objektivitetsprincipen i regeringsformen 1 kap. 9 §. De skall således i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. En tjänsteman får därmed naturligtvis inte stå och ljuga i rätten. Tvärtom har myndigheten ibland till och med en skyldighet att ändra sitt beslut i samband med att du överklagar beslutet, om det är uppenbart felaktigt (förvaltningslagen 27 §).

Rätten har dessutom ett eget utredningsansvar enligt förvaltningsprocesslagen 8 §. Det är dock i regel du som sökande som måste visa att du har rätt till ett bidrag du sökt.

Tjänstemannen representerar myndigheten och avlägger normalt ingen ed. Förhör med vittnen som kallas som bevis får dock hållas under ed (förvaltningsprocesslag 25 §). 

En tjänsteman som medvetet meddelar felaktiga beslut eller åsidosätter sina åligganden genom att ljuga eller annat otillbörligt beteende kan göra sig skyldig till (grovt) tjänstefel, brottsbalken 20 kap. 1 §.


Svar i korthet: Nej en tjänsteman får inte ljuga i rätten även om myndigheten är din motpart. 

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?