FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt26/02/2013

Underårigs rätt att disponera över egenförvärvad egendom

Kan ett formalavtal vara muntligt? Eller gäller det bara skriftligt? Om jag är 16 år och har tjänat ihop mina egna pengar under sommarlovet, såsom min lillebror har gjort och han köpte en rakapparat för ungefär 700 kr. Våra föräldrar tyckte det var för mycket pengar för en rakapparat, och vill därmed att han ska lämna tillbaka den men eftersom han är 16 år och tjänade ihop pengarna själv har han väl rätt och bestämma själv?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

 

För ett formalavtals giltighet krävs att vissa formkrav uppfylls. Ett exempel på detta finns i Jordabalken 4 kap. 1 § som bl.a. fordrar en skriftlig överlåtelsehandling vid köp av fastighet. Om ett avtal av detta slag ingås muntligt, betraktas det som en nullitet, dvs det blir inte giltigt.

 

Enligt Föräldrabalken 9 kap. 1 § är den som är under arton år omyndig och får inte själv råda över sin egendom. Emellertid görs ett undantag från huvudregeln i Föräldrabalken 9 kap. 3 § som stadgar att "underårig äge själv råda över vad han genom eget arbete förvärvat efter det han fyllt sexton år".

Eftersom att din bror har fyllt 16 år och tjänat ihop sina pengar på egen hand, kan han själv bestämma över hur han ska använda dem.

 

Med Vänlig Hälsning

Oscar CamposRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000