FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTÖvrigt25/02/2013

Arvsrätt efter förälder bosatt utomlands

Min pappa som var svensk medborgare flyttade till USA i slutet av 70-talet. Några år senare gifte han sig med en kvinna som är amerikansk medborgare. Våren 2012 dog min pappa, vi har inte blivit kontaktade av någon från USA varken hans fru eller någon annan. Nu undrar jag vad jag och min bror har för arvsrätt efter honom? Vart vänder vi oss för att få hjälp?

Lawline svarar

Hej,

Till att börja med kan klargöras att ni har rätt till er arvslott precis som om er far varit bosatt i Sverige. Det framgår av 1 § första stycket lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo, att så länge en person är svensk medborgare tillämpas de svenska reglerna i ärvdabalken (ÄB).

Vidare framgår av 3 kap 1 §  i ÄB att ni har rätt till er laglott då ni är så kallade särkullbarn.

 

Ni har alltså rätt till arv oavsett var er far befann sig vid sin död. Problemet ligger snarare i hur ni ska göra för att erhålla den lott ni har rätt till.

När det gäller situationer som denna är mitt förslag att ni i första hand vänder er till makan och förklarar ert ärende. Om ni inte får något gensvar hos henne bör möjlighet finnas att undersöka om ni kan utnyttja handräckning. Vissa handräckningsavtal existerar mellan Sverige och Usa men de brukar oftast röra offentliga fordringar och då er fordran blir privat kan det bli svårt.

Ett annat alternativ är att kontakta de lokala myndigheterna i den aktuella staten och undersöka om de kan hjälpa er på något sätt. Om ni kontaktar en domstol och väcker talan i Usa bör ni kunna använda den svenska domen som ett bevis för att ni har en fordran.

 

Tack för din fråga!

Med vänliga häslningar

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?