Ansvarsfrihet på grund av nödvärn vid hemfridsbrott

Hej! En natt för ett antal månader sedan gick jag från en nattklubb för att möta upp en av mina vänner på en segelbåt där ägaren till båten, som jag inte kände, höll en efterfest. Jag blev per telefon inbjuden av min kompis och klev sedan ombord och satte mig och pratade med folket som satt inne i båten. En halvtimme senare ber en av ägarens vänner mig att lämna båten, varpå jag ifrågasätter om han har rätt till att be mig gå. Jag ber att få tala med ägaren, men i samma stund rycker denne tag i mig och säger att han ska kasta mig överbord. Jag säger då att jag lämnar båten omedelbart, men detta ignoreras. Till hjälp får han en kompis och dessa två drar mig ut till sittbrunnen och försöker sedan kasta mig över relingen. Jag lyckas emellertid hålla mig kvar, fastän de två utdelar ett tiotal slag på min rygg och mitt bakhuvud. Vi det här laget har min kompis kommit ut för att hjälpa mig och de två som först angripit mig, går istället på honom. Jag hoppar i land och börjar gå bort. Då hör jag någon skrika på mig, vilket är ägaren till båten och denne sliter av sig sin egen skjorta och småspringer mot mig och skriker hotfullt. Denna person ska enligt uppgift utöva kampsport på fritiden. Ägaren slår mig ett par gånger på kroppen och ett par i ansiktet, varpå jag tappar balansen och lägger mig på marken och skriker åt honom att sluta. Detta ignoreras dock och ägaren slår ca tio knytnävsslag i bakhuvudet på mig så att mitt ansikte slås mot asfalten. Min fråga är därför, med 24 kap. 1 § 4. i åtanke, om ägaren hade rätt till nödvärn, eller om han troligtvis kommer att dömas för brott. Vilket brott skulle han isf åtalas för och skulle jag själv kunna åtalas för något brott eftersom jag "vägrade" lämna båten? Vänligen Osäker jurstud

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Våldsbrott och ansvarsfrihetsgrunder regleras i Brottsbalken (BrB) 3 och 24 kap, se https://lagen.nu/1962:700.

Både de två personerna som försökte kasta av dig från båten och ägaren till båten har begått misshandel vilket är ett brott som ger fängelse i upp till 2 år (BrB 3 kap 5§).  Om handlingarna har begåtts i nödvärn så ska gärningarna dock endast anses vara brott om det utövade våldet var uppenbart oförsvarligt (BrB 24 kap 1§). Enligt fjärde punkten i paragrafen så föreligger en nödvärnssituation bland annat när någon vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse av någon som bor i bostaden. En båt kan visserligen anses vara en bostad så länge någon faktiskt bor i den åtminstone tillfälligt men eftersom det inte var ägaren utan en vän till honom som sa åt dig att gå så begick du inget hemfridsbrott enligt BrB 4 kap 6§ och det förelåg därför inte heller någon nödvärnssituation. De första två personerna kan alltså inte åberopa nödvärn och ska inte gå fria från ansvar. Det spelar ingen roll om de trodde att de hade rätt att säga åt dig att lämna båten och att det därför förelåg en nödvärnssituation eftersom deras misstag i så fall berodde på okunskap om lagen och inte på att de missuppfattat situationen. Inte heller ägaren till båten ska gå fri från ansvar då det inte heller i hans fall förelåg någon nödvärnssituation eftersom du redan hade lämnat båten.

Med vänliga hälsningar

Pierre OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo