Mögelskadad lägenhet. Ersättning för skada som uppkommit pga. bristen.

Hej, Jag undrar vilken rätt till ersättning jag har som hyresgäst om jag har utvecklat astma på grund av mögel i lägenheten? Jag har bott i lägenheten i fem år och hyresvärden har ignorerat mögelskadorna i badrummet sedan jag flyttade in.

Lawline svarar

Hej,


Tack för din fråga! I mitt svar förutsätter jag att du informerat hyresvärden om möglet.


Detta är en brist i lägenheten och den ska avhjälpas inom skälig tid av hyresvärden. Om denne underlåter att göra detta får du som hyresgäst avhjälpa bristen, i detta fall möglet, på hyresvärdens bekostnad. Det är dock vanligare att man använder sig av åtgärdsföreläggande. Då beslutar hyresnämnden, efter en ansökan från dig, att bristen ska åtgärdas av hyresvärden. Han eller hon kommer då få en viss tid inom vilken felet ska åtgärdas. Hyresvärdens ansvar att avhjälpa bristen förfaller endast om han eller hon kan bevisa att du som hyresgäst är ansvarig för bristen.


En hyresvärd är under hyrestiden även skyldig att hålla lägenheten i gott skick. Denne ska med skäligt mellanrum se till att reparationer och annat utförs så att lägenheten är fullt brukbar. Det finns dock undantag från detta, t.ex. om du hyr ett helt hus eller lägenheten är en lägenhet i en ägarlägenhetsfastighet.


Om inte avhjälpandet kan ske inom skälig tid eller om hyresvärden underlåter att utföra åtgärden kan du som hyresgäst häva avtalet. För den tiden som mögelskadan finns har du rätt till skälig nedsättning av hyran. Du kan även ha rätt till ersättning för skadan som uppstått pga. möglet om inte hyresvärden visar att det inte beror på dennes försummelse. Detta kan bland annat läsas om här: https://lagen.nu/dom/nja/2002s213


Frida LindbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000