FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott19/02/2013

Tjänstefel?

Kan en medarbetare i en privat friskola utredas och dömas för tjänstefel? Vem utreder?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga! För att någon ska kunna dömas för tjänstefel krävs att denne vid myndighetsutövning åsidosätter vad som gäller för uppgiften (20 kap 1 § Brottsbalken). Begreppet vid myndighetsutövning har ett förhållandevist snävt tillämpningsområde och syftar till mera direkta och konkreta åtgärder som en myndighet vidtar. Det kan röra sig om till exempel beslut som medför rättigheter eller skyldigheter för enskilda. En lärare eller en medarbetare i en privat skola kan alltså inte utredas och dömas för tjänstefel, eftersom kravet vid myndighetsutövning inte är uppfyllt. Om det skulle vara aktuellt att utreda någons eventuella tjänstefel ska
detta göras av polisen, och då ska alltså en polisanmälan göras. Är det så att du anser att medarbetaren på den privata skolan gjort fel kan du vända dig till skolinspektionen, som kan hjälpa dig att gå vidare med ditt ärende:

 

http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/


Vänliga Hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo