FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag19/02/2013

Allmänna frågor kring aktieöverlåtelse, aktiebok och aktiekapital.

Hej! Jag har en fråga angående delägarskap samt lite allmänna information om småföretag:

1. Vad är den rätta processen för skriva över aktier, jag fick bara ett papper där ägaren skrev att han sålde 250 aktier till mig med värdet på X kr totalt, är det lagligt?
2. Hur kollar man hur mycket aktier som finns på ett privat AB?
3. Vad betyder "aktiekapital högst och lägst", betyder det att värdet på aktier i detta AB kan aldrig överstiga den högsta gränsen?
4. Vad har jag för rätt om jag äger 25% av aktierna i bolaget?
5. Hur kan jag försäkra mitt ägande från aktieägare som lägger in mer pengar i företaget innan det ska värderas och säljas? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Den aktuella lagstiftningen för dina funderingar är aktiebolagslagen som du hittar här: https://lagen.nu/begrepp/Aktiebolagslagen.


1.  Då det är en privat överlåtelse låter det som ett korrekt avtal. Har båda parter skrivit under står du nu som ägare till de avsedda aktierna. Det nya ägarförhållandet skall dock antecknas i aktieboken. Denna syftar till att ligga till grund för utövandet av aktieägares rättigheter mot bolaget, och att ge bolaget, aktieägare och andra underlag för att bedöma ägarförhållandena i bolaget. Se 5 kap. Aktiebolagslagen (ABL).


2.  Jag utgår från att bolaget i fråga inte är ett avstämningsbolag. I sådant fall så framgår antalet registrerade aktier av aktieboken, se 5 kap. 5 § ABL. 


3.  Aktiekapital är det kapital som bolagets ägare har tillskjutit till bolaget. Hur stort detta belopp är regleras i bolagets bolagsordning, se 3 kap. 1 § ABL och framgår av bolagets registreringsbevis. Av 1 kap. 5 § ABL framgår dock att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i ett privat bolag ska uppgå till 50 000 SEK. Bolagets aktiekapital är det kapital som bolaget har att röra sig med. När mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat gäller riskerar bolaget att tvingas likvideras. Det egna kapitalet (tillgångar minus skulder) bör därför vara minst lika stort som aktiekapitalet. Jag tror din fråga syftar på vad som utgör en akties kvotvärde. Detta får du fram genom att dela aktiekapitalet med antalet aktier.


4.  Det innebär att du har en stor ägarandel i bolaget och därför mycket att säga till om på eventuell bolagsstämma där ni i bolaget tar beslut vad gäller bolagets angelägenheter, se 7 kap. ABL.


5.  Jag tolkar din fråga som hur du ska skydda din andel när någon annan ägare tillför bolaget kapital genom ett aktieägartillskott. Aktieägartillskott kan vara villkorade eller ovillkorade, där skillnaden är att vid villkorade aktieägartillskott har aktieägaren förbehållit sig rätten gentemot andra aktieägare att få återbetalning av aktieägartillskottet under vissa förutsättningar. Detta kan till exempel vara om det finns fritt eget kapital i bolaget. För ovillkorade aktieägartillskott saknas rätt till återbetalning. Din andel är alltså utom fara i den meningen att den inte kommer minska på grund av aktieägartillskottet. Den enda konsekvensen är att ett villkorat aktieägartillskott innebär en rätt att få detta tillskott återbetalat från bolagets fria medel istället för att du eventuellt åtnjuter utdelning från bolaget.


Hoppas mitt svar är till hjälp!


Vänligen,

Emelie Fyhrqvist


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”