Passivitet och oren accept

2013-02-18 i Avtal
FRÅGA
Hej, En fråga angående avtal. Jag är snickare och har en enskild firma. Erik som är ägare av sin restaurang hörde av sig till mig angående ett arbete på en vägg där. Jag kom med ett anbud på pris och utförande och trodde att han accepterade det eftersom inget annat hördes. Tydligen har han skickat mail som ej kommit fram där anbudet var accepterat men med tillägg (oren accept, nytt anbud?) Jag börjar i alla fall arbeta med väggen eftersom jag inte hört något annat. Efter ett par dagar förstår vi hur det ligger till. Gäller avtal oss emellan? Och vilket avtalsinnehåll i sådana fall? Tack för svar! 
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt anbud-accept modellen så kommer ett avtal till ståndgenom att anbudet accepteras av mottagaren i ett svar som kommit givaren till handa.Huvudregeln är att enbart passivitet inte räcker för att bundenhet ska uppståutan det krävs en muntlig eller skriftlig accept alternativt ett konkludent handlandeför att anbudet ska anses vara accepterat. Det är därför riskfullt att påbörjaett arbete utan att ha fått något svar från kunden då det i värsta fall kaninnebära att man får avbryta utan att få betalt.

Vad gäller hans svar så verkar det som att du fått ta del avhans svar i efterhand trots att det aldrig kom fram som mail. Om det görs etttillägg till avtalsinnehållet i accepten så ska den enligt huvudregeln iställetses som ett avslag i förening med ett nytt anbud (Avtalslagen 6§, se här). Det innebäratt din anbud förfaller men också att han är bunden av sitt anbud under en vissskälig betänketid (Avtalslagen 3 och 5 §§).

Det verkar alltså inte som att ni har något avtal vilketframförallt innebär en viss risk för dig eftersom du redan påbörjat arbetet. Jagråder dig därför att skriva ett helt nytt avtal som ni båda är överrens ominnan du fortsätter arbetet. Alternativt kan du acceptera hans anbud om dutycker att det är rimligt. Om ni inte kan komma överrens eller du inteaccepterar hans anbud så har ni inte uppnått någon gemensam konsensus och ivärsta fall kan du tvingas avbryta arbetet utan att få betalt för det du redanutfört.

Med vänliga hälsningar

Pierre Olsson

Pierre Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll