Förskott på arv som utgör enskild egendom

Hej! Min man och jag gett pengar till vår son som gåva och hjälp till en insats i en bostadsrätt. Vi ser pengarna ett förskott på hans arv, men vi har inte skrivit något papper på gåvan. Däremot har vi sedan gammalt ett testamentet där det står att all egendom efter oss ska vara enskild egendom. Vår son är sambo och min fråga är nu om hans sambo kan göra anspråk på att få dela dessa pengar, om de skulle separera och bostadsrätten säljas.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Gåvor till bröstarvingar presumeras vara förskott på arv om ingenting annat anges vid gåvotillfället, detta enligt 6 kapitlet 1 § Ärvdabalken (ÄB). Huvudregeln vid bodelning vid samboförhållanden är att den egendomen som skall ingå är sambornas gemensamma bostad eller bohag, dessutom måste egendomen vara förvärvad för gemensamt bruk, detta enligt 3 § Sambolagen (SamL). Eftersom ni har reglerat i ett testamente att arvet skall vara enskild egendom kommer pengarna inte att ingå vid en eventuell bodelning mellan din son och hans sambo, detta enligt undantaget i 4 § p.1 och p. 3 SambL. Frågan är då om bostadsrätten som är förvärvad genom arvspengar utgör enskild egendom. Eftersom pengarna nu är en del av bostadsrätten har de blivit ett så kallat surrogat. Sådan egendom får också undantag från samboegendomen förutsatt att annat inte framgår av testamentet, detta regleras i 4 § p. 4 SambL.


Vänligen

Linnea HedmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”