Användande av egendom som ärvts med fri förfoganderätt

Min mor har ärvt min far med fri förfogande rätt. Efter hennes död skall en utomstående person ärva hela fastigheten samt inventarier o skulder. Jag dotter får endast laglotten. Ska jag klandra eller begära jämkning av testamentet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din mor har enligt Ärvdabalken 3:2 inte rätt att testamentera bort det hon ärvt din far med fri förfoganderätt, utan endast den del av sin förmögenhet som är hennes, dvs. det hon äger med full äganderätt. Detta kan kompliceras av att det inte kanske går att härleda viss egendom till vad hon äger med fri förfoganderätt eller full äganderätt, men värdet av det med fri förfoganderätt har hon inte rätt att testamentera bort(se NJA 1995 s.303). Detta skall istället din fars arvingar till fullo ärva efter din mors död. Din mor har emellertid rätt att testamentera över sin egen egendom och denna har du inte rätt att få ut mer än laglotten av ifall hon har testamenterat resten. Är det ej föreskrivet i testamentet att du ska få din laglott bör du begära jämkning av testamentet.

Skulle det däremot vara så att även din far genom testamente har tillskrivit denna utomstående person sin egendom har du endast rätt till din laglott även från hans sida.  

Lycka till!

 

Med vänlig hälsning

Emelie SynnegårdRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning