FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 10/12/2006

Har jag rätt till fast anställning?

Har arbetat på samma företag i 5 år. Var fast anställd i 2½ år men blev uppsagd pga arbetsbrist. Har därefter arbetat vidare med anställning som förlängts ibland bara 1 vecka ibland någon månad. Senaste avtalet jag skrev på löpte från 1 sept till 30 november. Idag är det 7 december. Jag har alltså arbetat här 1 vecka mer än vad vi skrivit papper på o muntligt har det sagts att jag ska vara här till 31 mars. Är jag fast anställd nu? Eftersom jag arbetat fler dagar än vad vi skrivit under på? Stort TACK på förhand!

Lawline svarar

Hej! Tidsbegränsade anställningar regleras i LAS (Lagen om anställningsskydd) 5-5a§. Dessa paragrafer kommer att ändras och de nya träder i kraft from 1 juli 2007. De fall då man får avtala om anställning på begränsad tid är än så länge följande: ¤ om det föranleds av arbetets särskilda beskaffenhet (t.ex. säsongsarbete) ¤ om det handlar om vikariat/ praktik/ feriearbete ¤ om det behövs pga tillfällig arbetsanhopning, och då högst 6 mån under 2 år. I 5a § finns ytterligare ett fall, ”överenskommen visstidsanställning”. Man får högst tolv månader under 3 år och ingen avtalsperiod får vara kortare än en månad. Avtalar man om kortare tid än 1 mån så gäller avtalet ändå en månad. En arbetsgivare får ha högst 5 arbetstagare anställda med överenskommen visstidsanställning samtidigt. Jag tycker att det låter underligt att din anställningstid är så osäker. Man får alltså aldrig avtala om kortare tid än en månad och då endast ett begränsat antal gånger. Att du arbetat längre än vad ni avtalat innebär dock inte att du är fast anställd, eller tillsvidareanställd som det kallas juridiskt. Som det är nu har du alltså inget skydd alls. Jag skulle råda dig att ta kontakt med facket om du är medlem där. Är du det inte kan du ev få råd av dem ändå om hur du bör gå till väga för att kunna få din arbetsgivare att skriva ett ”riktigt” anställningsavtal. From 1 juli 2007 gäller att en person som har varit anställd under formen fri visstidsanställning i mer än 14 månader under de senaste fem åren automatiskt blir tillsvidareanställd. De nya reglerna gäller dock endast tidsbegränsade anställningar som börjar löpa from den 1 juli 2007 och som därmed fattas med stöd av de ”nya reglerna”. Det krävs alltså att du from den 1 juli 2007 varit anställd i 14 mån innan du har rätt till tillsvidareanställning. mvh
Magdalena ÅhlbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?