Utlämnande av allmän handling

Vid en begäran om utlämnande av en myndighets samtliga epost-adresser. Är det möjligt för myndigheten att välja att lämna handlingen på en CD-skiva innehållande en ljudfil. Spelas ljudfilen upp hörs en talsyntes som läser upp e-postadresserna (i syfte att försvåra vidare databehandling (spam, etc ) av uppgifterna).

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

En myndighet är skyldiga att lämna ut en allmän handling skyndsamt på begäran av sökanden. En förutsättning är då givetvis att det är fråga om en allmän handling. Denna skall då vara en handling, förvaras hos myndigheten samt ha inkommit eller upprättats hos myndigheten. Av Tryckfrihetsförordningen 2:12 följer att en myndighet skall utan avgift utlämna en handling så att den kan "läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas" av den som önskar ta del av denna. Av detta följer att det finns flera sätt att lämna ut en handling på. När det gäller handlingar som kräver elektroniska hjälpmedel för att uppfattas har myndigheten en skyldighet att tillhandahålla teknik för detta. Den som söker ta del av en handling har normalt inte rätt att kräva sättet för dess utlämnande. Om myndigheten väljer att tillhandahålla den del den är skyldig att lämna ut på ett fullvärdigt sätt har de fullgjort sin skyldighet enligt Tryckfrihetsförordningen. Däremot har sökanden rätt när han tar del av handlingen att kopiera eller avbilda denna enligt 2:12 1st. 2 p. TF.


Tryckfrihetsförordningen hittar du https://lagen.nu/1949:105


med vänlig hälsning, 

Emelie SynnegårdRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”