FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt14/02/2013

Boende och umgänge

Innan skillsmässan tog min xmake och jag beslutet att våra tre barn skulle bo hos mig, då jag köpte ut honom från huset. De skulle komma till honom varannan helg. Nu vill han helt plötsligt ha 2 av barnen varannan vecka. Han vill inte ha mellersta barnet. I och med detta inte heller betala underhåll vilket gör att jag inte kan behålla huset. Yngsta barnet vill inte bo varannan vecka hos sin far och är ibehov av fasta rutiner då han gärna "stänger ute omvärlden". Får barnen bestämma något? Kan man åberopa att barnen mår bäst av ett fast hem och besök hos andra föräldern?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!


På din beskrivning låter det som att ni båda har gemensam vårdnad, som vårdnadshavare har man rätt och skyldighet att besluta i frågor som rör barnets personliga angelägenhet, när man gör detta ska man alltid beakta barnets ålder, utveckling samt vad barnet faktiskt vill, detta framgår av 6 kap 11§ Föräldrabalken, (FB). Vidare när det kommer till frågor som barnets boende och umgänge ska barnets bästa alltid vara avgörande för dessa beslut, 6 kap 2a§ FB.


Utgångspunkten är att ni som föräldrar ska komma överens om boendet, umgänge och andra frågor som rör barnet. Om ni har svårt att komma överens i frågor som rör barnen har ni rätt att få hjälp av socialtjänsten i er kommun genom samarbetssamtal, 5 kap 3§ Socialtjänstlagen. Om ni kommer överens så kan ni skriva ett skriftligt avtal om barnens boende som socialtjänsten sedan godkänner, fördelen här är att om ni blir oeniga i framtiden så kan du hänvisa till avtalet, 6 kap 14a§ FB.


Om inte detta skulle fungera så har du rätt att vända dig till domstolen och yrka på att du vill att barnen bor hos dig, de utreder då omständigheterna och tar ett beslut om boende, 6 kap 14a§ FB. Vidare när det gäller mellanbarnet som fadern ej vill träffa så ska barnet ha rätt att ha umgänge med den förälder som den inte bor tillsammans med, umgänge innebär att man träffas eller har kontakt på annat sätt, 6 kap 15§ FB.


Föräldrarna är skyldig att försörja barnet efter vad som är skäligt för barnets behov och föräldrarnas ekonomiska situation fram till dess att barnet är arton år, eller ända tills barnet är tjugoett om barnet t.ex. studerar vid en gymnasieutbildning, 7 kap 1§ FB. Eftersom att ni har gemensam vårdnad och barnen bor hos dig ska fadern fullgöra sin försörjningsplikt genom underhållsbidrag till dig. Underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal och som vårdnadshavare får du företräda ditt barn i sådana frågor, 7 kap 2§ FB. Vägrar fadern att betala kan du vända dig till domstolen för att få underhållsbidraget fastställt och vägrar han fortfarande att betala efter detta så kan du vända dig till kronofogdmyndigheten och med beslutet som underlag ansöka om ett betalningsföreläggande.


Föräldrabalken hittar du här: https://lagen.nu/1949:381

Socialtjänstlagen hittar du här: https://lagen.nu/2001:453

 

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Vänligen 

Sofia LiljaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”