FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente13/02/2013

Återkallande av inbördes testamente

Hej, har efterlevande make rätt att riva ett gemensamt testamente med avseende på sin hälft av det gemensamma boet som det såg ut vid bouppteckningen efter den första maken?

Lawline svarar

Hej,


Det brukar kallas ett inbördes testamente om två parter skriver ett gemensamt testamente. 


Det går att återkalla sin egen del av det inbördes testamentet även efter det att den förste maken avlidit.


Vänliga hälsningar

Anonym AnonymRådgivare