Hyresgästs skyldighet att ersätta skada på lägenheten

Hej, när jag flyttade från min senaste studentbostad (hyreslägenhet) anmärkte besiktaren på att det var en spricka i handfaten och att det behövde bytas ut, vilket han också gjorde. Nu krävs jag på pengar. Jag hävdar att sprickan redan var där men oavsett så var sprickan av ren estetisk karaktär (på ytan) och inget som på något sätt gjorde handfatet obrukbart. Sprickan var dessutom mycket liten och inget jag tänkte på. När jag flyttade in fick jag tillfälle att anmärka på "fel" i lägenheten, jag ansåg inte att sprickan utgjorde något "fel" då det fungerade felfritt. Kan ni skina lite ljus på min situation?

Lawline svarar

Hej!


När det gäller frågor om hyresrätter och relationer mellan hyresgäst och hyresvärd är 12 kap JB, även kallad hyreslagen, tillämplig. Enligt 12:24 JB ska hyresgästen under hyrestiden vårda lägenheten, och hyresgästen är även skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande, eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller av någon som hälsar på hos honom.


Detta betyder att skador som orsakats genom olyckshändelse inte är något som hyresgästen svarar för. Spräckta handfat är däremot något som hyresgästen normalt sett anses ha vållat, men det är den som påstår att hyresgästen vållat skadan som också måste bevisa att så är fallet. Att visa att skadan inte fanns där när du flyttade in men väl då du flyttade därifrån kan ske genom att hänvisa till besiktningsprotokollet. Som jag uppfattar din fråga anser du att sprickan fanns där redan då du flyttade in, men eftersom det inte verkar stå något om det i besiktningsprotokollet så bör det vara relativt enkelt för hyresvärden att visa att skadan uppstått under hyrestiden.


Att visa att skadan dessutom orsakats genom ditt vållande kan dock vara svårare för hyresvärden, bland annat eftersom dylika skador ofta orsakas utan några vittnen. Det finns dock praxis (NJA 1975 s. 657) som är ganska likt ditt fall, och där HD ansåg att skadan (spricka i ett badkar) rörde sådan egendom som normalt sett endast var åtkomlig för hyresgästen och för de personer vilka hyresgästen ska ansvara för, samt att skadan var av sådan art att den typiskt sett uppkommer genom vårdslöshet. Eftersom inga andra omständigheter kunde visas som tydde på att skadan inte orsakats genom vårdslöshet ansågs hyresgästen ha vållat skadan, och blev därför ersättningsskyldig.


För att du ska kunna undgå ersättningsskyldighet måste du alltså kunna visa på omständigheter som antingen visar att sprickan fanns där redan då du flyttade in, eller omständigheter som tyder på att sprickan i handfatet inte orsakats genom ditt vållande, utan genom en olyckshändelse. I annat fall är det nog så att skadan anses ha orsakats under hyrestiden och genom ditt vållande, och hyresvärden kan då kräva dig på ersättning.  


JB hittar du https://lagen.nu/1970:994


Med vänlig hälsning,  


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”