FrågaSKATTERÄTTKapitalvinstskatt08/02/2013

Skatterättsliga konsekvenser vid gåva respektive försäljning av fastighet

Hej, Våra föräldrar har gått bort. Vi är fyra syskon och ärvde då ett hus, som alla äger 25 % av. Ett syskon vill nu bli utköpt av de andra tre. 
Marknadsvärdet är ca 1 600 000 enligt värdering av mäklare. Lån finns också, som vi delar 25% på.Frågan är nu, hur man skall köra med utköpet, gåva eller att det blir försäljning av hennes del till oss? Den som vill bli utköpt är student, ingen inkomst. När den blir utköpt, skall lagfarten ändras så att det är tre ägare, kostnad till inskrivningsmyndigheten blir då igen, som vi tidigare betalade när vi skulle vara fyra ägare istället för våra föräldrar. 
Jag önskar veta hur skatten blir för den som blir utköpt och för de andra tre vid en framtida försäljning, på ca 2 000 000kr. Den som önskar bli utköpt nu, där skall värdet vara marknadsvärdet. Hur blir det skattemässigt gentemot skatteverket? Hade det varit bättre om den kommande utköpta personen ger oss sin del som gåva? Skall vi beräkna på taxeringsvärde eventuellt? Är det bättre skattemässigt sett?

Lawline svarar

Hej!


En avyttring av en del av en fastighet kan ske antingen genom försäljning eller genom gåva. Ur skatterättsligt hänseende kommer studenten som säljer sin del av fastigheten att beskattas för en eventuell kapitalvinst om avyttringen är att anse som en försäljning. Är den å andra sidan att se som en gåva uppkommer inte skatterättsliga konsekvenser och ni som erhåller delen av fastigheten tar över givarens skattemässiga situation. 

För att avyttringen ska ses som gåva ska en eventuell ersättning till studenten i ert fall understiga 25% av taxeringsvärdet. Om han/hon får en ersättning som överstiger detta eller är lika med 25% av taxeringsvärdet ses det skatterättsligt som en försäljning varvid kapitalvinstskatt ska betalas. Kapitalvinsten beräknas i princip som skillnaden mellan inköpspris och erhållen ersättning (minus kostnader för förbättringsutgifter m.m.). Av denna summa tas 22/30-delar upp till beskattning i inkomstslaget kapital. 


För er övriga tre som köper studentens del av fastigheten uppkommer inte skatterättsliga konsekvenser förrän ni väljer att sälja fastigheten eller er respektive del av fastigheten. Även då beräknas kapitalvinsten som skillnaden mellan sammanlagt inköpspris för era respektive andelar och erhållen ersättning. 22/30-delar tas sedan upp till beskattning. 


Jag hoppas detta, mot bakgrund av de förutsättningar du angett i din fråga, har klargjort de skatterättsliga konsekvenserna något. Lycka till!Maria LindgrenRådgivare