FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott07/02/2013

Alkohol och minderåriga

Hej! Jag och min kompis fyller i vår 18 år och ska hålla en fest för att fira detta. Festen kommer äga rum efter det att vi fyllt år (vi kommer alltså vara myndiga) och kommer hållas i en hyrd lokal utan några direkta grannar. Vi kommer skapa ett evenemang på facebook och ha en lista i dörren med de inbjudna gästerna som personligen hört av sig till oss och tackat ja, det blir runt 70 personer. De kommer i förskott betala en mindre summa (ca.30 kr) för att täcka en del av kostnaderna till festen, (lokalen). Vi har alltså inget vinstintresse i detta. Min kompis storebror med vänner kommer finnas där och hålla koll och o inbjudna gäster borta. På festen kommer det finns minderåriga vänner till oss. Alkohol kommer förekomma men det får gästerna stå för helt själva. Vi kommer inte servera någonting. Hur ser reglerna för sådana här? fester ut egentligen? Om polisen skulle komma på besök, vad har de rätt att göra? Kan de stänga ner festen? Hälla ut vår alkohol? Ringa föräldrar (trots myndiga)?Har vi gjort oss skyldiga till någonting? Har vi något ansvar över att det finns minderåriga i lokalen som dricker alkohol (vill förtydliga att vi ej serverar detta, det har de själva med sig)? Vill vara säker på sådana här detaljer innan jag helt planerar festen för att det inte ska gå helt snett och jag hamnar med böter och en misslyckad fest.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Jag ska ge dig ett så kort och relevant svar som möjligt. 

Att som minderårig förtära alkohol är inte olagligt i sig. Av 3:9 alkohollagen följer däremot att det är brottsligt att köpa ut eller sälja vin, sprit eller starköl till en person under 20 år. När det gäller folköl eller dryck upp till 3,5 % alkohol, är åldersgränsen 18 år. Den som bryter mot denna regel och langar alkohol till minderårig kan enligt 11:7 alkohollagen dömas till böter eller fängelse i högst fyra år om brottet är grovt.

En polisman har möjlighet enligt 12:1 alkohollagen att beslagta alkohol som har langats i strid mot förbuden. Vidare har en polis rätt enligt 1:1 lag om omhändertagande av berusade personer m.m., omhänderta en berusad person om denne inte kan ta hand om sig själv eller innebär en risk och fara för sig själv eller andra.

På grund av ovanstående har därför en polis rätt att beslagta alkohol på festen som förtärs av minderåriga. Eftersom ni alla är under 20 år är det enbart alkohol med en procent upp till 3,5 % som polisen inte får förverka med stöd av 12:1 alkohollagen. När det gäller personerna under 18 år som kommer vistas på festen, har polisen rätt att beslagta all alkohol då denna har införskaffats i strid mot 3:9 alkohollagen. Vidare har polisen i vilket fall, om festen spårar ur, rätt att omhänderta personer som beter sig på ett sätt som kan skada andra eller sig själva, 1:1 lag om omhändertagande av berusade personer m.m. Polisen kontaktar  de minderårigas föräldrar ( under 18 år ), alltså ej myndigas föräldrar.

Slutligen kan det nämnas att trots att ni inte begår något brott genom att förtära alkoholen, polisen ändå har rätt att undersöka vidare vilka som har införskaffat alkoholen till de minderåriga. Detta kan leda till påföljd. Se vidare på polisens hemsida där de pedagogiskt beskriver sitt arbete angående langning och den såkallade "Kronobergsmodellen". 

http://www.polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Olika-typer-av-brott/Narkotika--och-alkoholbrott/Langning-av-alkohol/


Bästa hälsningar

Isabella WidjestrandRådgivare
Hittade du inte det du sökte?