Hyresgästs rättigheter och skyldigheter vid vattenläckage

Hej. Min hyreslägenhet har drabbats av en vattenläcka som jag inte är skyldig till. De har rivit upp golvet och skall ha fläktar stående att torka under några veckor. Hyran kommer att bli nedsatt under denna period men hyresvärden har inget alternativt boende till mig. Försäkringsbolaget tittar på boende åt mig men har hittills föreslagit att jag skall bo på vandrarhem med gemensam toalett och kök. Jag accepterade inte detta erbjudande då jag tycker det höll för dålig standard. Har jag rätt att kräva/begära ett boende med samma standard som min lägenhet hade innan skadan? Har försäkringsbolaget något ansvar för att hitta boende åt mig? Vad har jag att förhålla mig till? Jag har inte riktigt förstått vem som bär ansvar i situationen så vore tacksam om jag fick klarhet i det.. Jag tycker att det inte borde gå ut över mig då läckan inte är mitt fel. Hoppas ni kan hjälpa mig! Mvh Linnea

Lawline svarar

Tack för din fråga. Jag förstår att detta inte är så roligt för dig. Svaret framgår av 12 kap. 26 § jordabalken (1970:994). Där anges att hyresvärden har rätt att utan uppskov få tillträde till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada. Jag bedömer således att vattenläckan bara skulle orsaka mer skada om hyresvärden inte vidtog dessa åtgärder.

 

 Hyresvärden är dock skyldig att  tillse att hyresgästen ej förorsakas större olägenhet än nödvändigt. Hyresvärden ska alltså vara till så lite besvär för dig som möjligt. Däremot anger inte jordabalken att hyresvärden är skyldig att ersätta hyresgästen för skada som uppkommer, varken i form av bekvämt boende, pengar eller någon annan typ av ersättning.

 

Sådan ersättning kan däremot utgå vid mindre brådskande åtgärder enligt samma lagrum. Om hyresvärden har varit vårdslös så ska denne ersätta uppkommen skada, men det är du som har bevisbördan för vårdslösheten och skadan. Tills annat visats blir detta betraktat som en olyckshändelse.

 

Det är tydligt att hyresvärden ändå utger viss ersättning till dig i form av sänkt hyra. Enligt min bedömning kan du inte begära något mer av hyresvärden, vilket dock inte hindrar att du hör dig för med denne om hur länge arbetet varar och så vidare. 

 

Försäkringsbolagets skyldigheter gentemot dig framgår av ert individuella avtal. Om du inte har avtalet i skriftlig form hemma, råder jag dig att höra med försäkringsbolaget vad du har rätt till.

Lars BålmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000