Laglottens relation till den andra arvsklassen

Exempel: "Undertecknade makar förordnar härmed som vår ytterrsta vilja och testamente, att den av oss som överlever den andre skola med full äganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med undantag för bröstarvinges laglott." Kan enderas syskon/syskonbarn ha någon som helst rätt till den avlidnes kvarlåtenskap? (Det finns inga bröstarvingar.) osa

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Laglotten tillfaller endast bröstarvingar och eventuellt deras avkomma som enligt den sk. istadarätten träder i deras ställe. Om inga bröstarvingar finns ärver föräldrarna och om de är avlidna ärver syskon till den avlidne. Dessa hör till den andra arvsklassen och deras arvsrätt kan inskränkas genom testamente och de har inte rätt till någon laglott. Svaret på din fråga är alltså att pga av ert testamente kan syskon och syskonbarn inte ha någon rätt till arv efter någon av er.

 

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”