Morföräldrars möjlighet att väcka talan om vårdnad

Jag har ett förhållande med en man som sitter i fängelse och snart har avtjänat ett livstidsstraff. Jag träffar honom bara när mitt barn (som jag har ensam vårdnad om) hälsar på sin pappa och jag har aldrig tagit med mitt barn till fängelset, men mina föräldrar är inte nöjda över mitt val av man, vilket jag förstår, men min fråga lyder då... Har mina föräldrar någon chans att ta vårdnaden ifrån mig bara pga av att dom inte gillar mitt val av man?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Frågor om vårdnad, boende och umgänge regleras i Föräldrabalken (FB) 6 kap, se https://lagen.nu/1949:381.

I alla beslut i frågor i 6 kap så är barnets bästa i det enskilda fallet avgörande (2a§). En domstol har möjlighet att besluta om vårdnaden för ett barn. De som har talerätt i en sådan fråga är dels den andra föräldern om han eller hon vill ha ändring i vårdnaden (5§) dels socialnämnden om de finner att den som har vårdnaden om barnet inte är lämplig som vårdnadshavare i förhållande till barnets bästa (7§). Dina föräldrar har alltså ingen självständig möjlighet att väcka talan om vårdnaden men däremot så kan de naturligtvis anmäla till socialnämnden.

Att ta ifrån en förälder vårdnaden på talan av socialnämnden enligt 7§ är oftast bara aktuellt om barnet tagits omhand enligt LVU. I din beskrivning av situationen så finns det inget som tyder på att det skulle vara aktuellt med ingripande enligt LVU och socialnämnden kommer knappast att väcka talan bara på grund av vem du väljer att ha ett förhållande med.

Dina föräldrar kan alltså inte göra något för att ta vårdnaden ifrån dig och du behöver inte vara rädd för något ingripande från kommunen enligt vad jag kan utläsa ur din fråga. Däremot så kan barnets far begära att få vårdnaden överflyttad på sig. Om han väcker en sådan talan så är det inte till din fördel att du har ett förhållande med en livstidsdömd. Eftersom bedömningen sker i det enskilda fallet så kan jag inte svara säkert på om det finns någon verklig risk att du blir av med vårdnaden men jag tror inte att du behöver vara särskilt orolig i nuläget. Om du börjar ta med barnet fängelset eller om han flyttar in med dig och ditt barn när han har blivit frigiven så kan bedömningen dock bli en annan. Det kommer i så fall att föreligga en mer påtaglig risk för att barnet kan fara illa och det blir då lättare för din före detta att ifrågasätta ditt omdöme och din lämplighet som vårdnadshavare.

Med vänliga hälsningar

Pierre OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000