FrågaSKATTERÄTTÖvrigt04/02/2013

Överlåtelse av bostadsrätt, blandat fång

 Hej! Min mor äger idag en bostadsrätt som hon har för avsikt att överlåta till mig. Min mor köpte fastigheten för ca 550000,- och har idag ett lån på 200000,-, vi räknar med att marknadsvärdet idag är detsamma som vid köpetillfället. Vad jag förstår hade detta bedömts som överlåtande av blandat fång. Syftet var vid köpetillfället att överlåta lägenheten till mig så småning om. Min mor tog lån flera år efter införskaffandet, och belastas idag ekonomiskt av lånet. Jag vill alltså genom en överlåtelse både verkställa syftet med att jag överta lägenheten, samt att hjälpa henne att lösa hennes lån då jag har den möjligheten. Finns det chans att man kan se detta som att jag ger henne en gåva genom att lösa lånet, och att hon sedan ger mig lägenheten som en gåva och måste det isåfall gå någon viss tid där emellan? Att betala kapitalreavinstskatt när vi funnit denna lösningen för att undvika räntekostnader och så vidare känns ju surt, när avsikten var att lägenheten skulle ges som gåva från början... Finns det annars något annat vid vi kan undvika kapitalreavinstskatten i vårt situation? Vänligen

Lawline svarar

Hej,


Jag tolkar din fråga som att du ska ge din mor 200 000 kr för att lösa ett lån samtidigt som du får en bostadsrätt av din mor. Skattemässigt kan detta förfarande inte anses utgöra två olika gåvor. Istället kommer du att förvärva bostadsrätten av din mor genom s.k. blandat fång eftersom du köper lägenheten till ett pris under marknadsvärdet av en närstående. Att lägenheten förvärvas med blandat fång innebär att en del av förvärvet anses ske genom köp och an annan del genom gåva. Hur stor andel som förvärvas genom köp räknas fram genom att köpeskillingen divideras med bostadsrättens marknadsvärde, i ert fall (200 000 / 550 000 =) 36,4 %. Eftersom bostadsrättens marknadsvärde inte har ökat sedan den köptes av din mor kommer hon inte behöva betala någon kapitalvinstskatt.


Om bostadsrättens marknadsvärde däremot har ökat kommer en skattepliktig kapitalvinst uppstå. Kapitalvinsten räknas fram genom att köpeskillingen för delen som överlåts till dig genom köp minskas med vad din mor betalade för samma andel av bostadsrätten. Detta kan visas med ett enkelt exempel:


Om bostadsrättens marknadsvärde har ökat till 800 000 kr innebär det att du kommer köpa 25 % (200 000 / 800 000) av bostadsrätten för 200 000 kr och få resterande 75 % i gåva. När din mor köpte bostadsrätten betalade hon 137 500 kr för 25 % (550 000 x 0,25) av bostadsrätten, alltså gör hon en kapitalvinst med 62 500 kr. Din mor måste sedan betala 30 % skatt på 22/30 av kapitalvinsten, alltså 13 750 kr (62 500 x 22/30 x 0,3).


Sammanfattningsvis kan man konstatera att om bostadsrättens marknadsvärde har ökat så måste din mor överlåta hela bostadsrätten till dig genom gåva för att inte behöva betala någon kapitalvinstskatt.


Med vänlig hälsning,


Axel BonningRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”