Överklaga beslut om detaljplan

Kommunen håller på att detaljplanera grannfastigheten i vårt villaområde. I dagsläget är det ett skogsbevuxet grönområde. I den framtagna detaljplanen ges utrymme för bostäder med hyresrätt i 4 våningar. Vi kommer som enskilda sakägare drabbas mycket negativt av detta i form av skuggning under stora delar av eftermiddagen (enl kommunens skuggutredning), generande insyn över vår tomt och in i vårt hus. Buller från närliggande väg kommer även att öka genom fasadreflektion i den nybyggda fastigheten. Vid kontakt med mäklare har det visat sig att denna planerade byggnation kan komma att minska värdet på vår fastighet med ca 1/5 enligt mäklaren. Har vi som enskilda någon rätt i detta eller kan kommunen bara köra över oss? Har vi möjlighet att begära skadestånd för de problem som kommunen orsakar oss? Skulle en jurist kunna hjälpa oss att driva en process mot kommunen eller är det lönlöst? Mvh Anders

Lawline svarar

Hej och tack för en intressant fråga!


Detta handlar om ett beslut att anta en detaljplan. Ett sådant beslut överklagas, enligt plan- och bygglagen, genom förvaltningsbesvär (det finns dock en bestämmelse om att ett sådant beslut ska prövas i princip på samma sätt som vid kommunalbesvär). Nu kommer jag för enkelhetens skull anta att det handlar om ett beslut som är överklagbart, det vill säga ett beslut som har påvisbar effekt genom att det är bindande och föranleder verkningar.


Frågan är om ni har klagorätt? Enligt förvaltningslagen krävs det att detta beslut ska angå er samt gå er emot. Att beslutet går er emot torde vara klart. Beslutet torde även angå er eftersom att ni som grannar har ett av rättordningen (miljöbalken) erkänt intresse.

Ni har alltså en möjlighet att överklaga detta beslut. Ni har även en möjlighet att begära ersättning från kommunen om kommunen vållat ren förmögenhetsskada genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande kommunen svarar. En jurist som är kunnig inom kommunalrätt är säkerligen till stor hjälp.
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”