Rätt för den först avlidne makens arvingar

Hej! Min fru har en äldre släkting som heter Beata. Beatas make avled för några år sedan. Makarna var barnlösa och det finns inget testamente, äktenskapsförord eller liknande dokument. Makarnas föräldrar är döda men den avlidne maken har några syskon. Beata vill nu ge bort större delen av sin förmögenhet till sin systerdotter. Har Beatas makes syskon enligt arvsreglerna rätt att kräva tillbaka delar av gåvan efter det att Beata har gått bort? Med vänliga hälsningar Anders Nettelbladt

Lawline svarar

Hej!

Enligt ärvdabalken 2 kap. 1 § (se https://lagen.nu/1958:637) ser arvsordningen ut som följer:

1. Bröstarvingar

2. Föräldrar

3. Syskon

Eftersom maken inte hade några barn och hans föräldrar inte längre är i livet är det således dennes syskon som har arvsrätt.

Om makens efterlevande maka, dvs Beata, inte tar tillbörlig hänsyn till makens arvingar och härigenom minskar egendomen väsentligt genom gåva, kan vederlag komma att utgå till arvingarna efter maken (se 3 kap.  3 § ärvdabalken). Enligt lagkommentaren krävs för att vederlag ska utgå att:

1. en väsentlig minskning av egendomen orsakats genom

I det exempel som anges i förarbetena hade vardera maken ett giftorättsgods på 40 000 kr och efterlevande maken dessutom enskild egendom på 20 000 kr. Efterlevande maken hade givit bort egendom motsvarande 30 000 kr, dvs. en minskning av sitt eget giftorättsgods med 75 procent, eller med 50 procent av den egna egendomen (giftorättsgods + enskild egendom), eller med 37,5 procent av makarnas gemensamma giftorättsgods, eller med 30 procent av hela boet. 

2. förfarande av den efterlevande 

3.1 som skett i avsikt att utestänga den först avlidnes arvingar från arv 

eller 

3.2. vid vilket han efter en objektiv bedömning får anses ha åsidosatt tillbörlig hänsyn till dem.

Det är särskilt benefika förfoganden till förmån för de egna arvingarna som berörs av stadgandet. 

Huruvida makens arvingar med framgång kan kräva vederlag för det som Beata ger till sin systerdotter beror således på en rad faktorer. Den kanske viktigaste faktorn är att Beata genom sina gåvor, inte minskar egendomen väsentligt. Huruvida en sådan minskning har skett får bedömas från fall till fall och det är således svårt att ge dig något tydligare råd än så. Tag gärna kontakt med familjens jurist på den ort där du bor om du har ytterligare frågor och funderingar. Jag hoppas dock att svaret har givit dig något att stå på.

Lycka till!

Maria LindgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning