FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott01/02/2013

Förfalskad namnteckning

Jag separerade från min partner för ett år sedan. Det var en smutsig och ful separation med många hot och sms-terror från honom vilket ledde till polisanmälningar från min sida mot honom! Vi var aldrig gifta utan bara sambos. Han har en firma som inte går runt, han är skyldig 300 000kr i skatt på firman. Vi har även ett lån tillsammans på en husvagn som ligger på 200 000kr men då han ville behålla husvagnen så valde han att ta över lånet, han har fortsatt att betala alla räkningar på husvagnen också men nu visar det sig att han höjt upp lånet med 300 000kr fortfarande med mitt namn som medsökande! Troligtvis för att betala av skulden på firman! Jag är helt förtvivlad över detta. Får han göra så utan mitt godkännande? Misstänker att han förfalskat min namnunderskrift eftersom jag absolut inte gått med på detta! Men hur kan jag motbevisa detta? Han kommer ju hävda att jag skrivit under fast jag inte vill ha något att göra med karlen överhuvudtaget något mer! När vi separerade så hotade han mig med att jag måste betala halva skulden på hans firma men han står ju som ensam ägare på firman så jag kan väl omöjligt vara skyldig att betala av halva hans skuld? Tacksam för snabbt svar helt förtvivlad nu!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

För det första är det brottsligt att förfalska namnunderskrifter och du bör definitivt polisanmäla din exsambos agerande. I brottsbalken kapitel 14 § 1 stadgas att den, som genom att skiva annan persons namn eller genom att falskeligen förskaffa sig annans underskrift döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år. Ordet urkund ska förstås som en handling med betydelse som bevismedel.

För att det ska kunna röra sig om urkundsförfalskning måste handlingen förmedla ett föreställningsinnehåll. Det kravet uppfylls i ditt fall då jag antar att underskriften som förfalskats intygar att du gått med på att höja upp lånet. Det måste även finnas en utställare, dvs att man kan avgöra vem underskriften avser. Det är inte heller något problem i ditt fall eftersom din exsambo utgett sig för att vara dig. 

Vidare måste urkunden vara oäkta, dvs ge skenet av att komma från en person som den i själva verket inte gör, för att alla rekvisit för urkundsförfalskning ska vara uppfyllda. Det går en fin linje mellan en oäkta urkund och en osann urkund. En osann urkund är när någon intygar att en uppgift stämmer, fastän den egentligen är osann. Då kommer istället osant intygande enligt kapitel 15 § 11 i fråga. Den avgörande faktorn är alltså ifall din exsambo när han förfalskade din underskrift gav den skenet att komma från en person (dig) som den i själva verket inte gör, eller om han intygar att den uppgift du lämnat stämmer, när den i själva verket inte gör det. På grund av vad som nämnts ovan skulle jag säga att det rör sig om en oäkta urkund, och att urkundsförfalskning därför kommer i fråga.

Att det ska finnas fara i bevishänseende innebär att det förfalskade ska vara så likt en äkta urkund att det är något så när sannolikt att en förväxling kan ske, eller att det förfalskade på annat sätt tas för äkta. Då jag antar att banken inte vet hur din namnteckning ser ut så är även detta rekvisit uppfyllt.

När det kommer till bevisningen av att din namnteckning är falsk vill jag nämna att det finns erkända tekniker och metoder för att avgöra om en namnteckning är förfalskad eller inte, varför du inte bör oroa dig för mycket om hur det ska kunna bevisas att du inte undertecknat lånet själv. 

Slutligen gällande din skyldighet att betala din exsambos skuld. Du har rätt i att han inte kräva det av dig. Såvida ni inte avtalat om att du är skyldig att betala för skulden redan innan, så gäller enligt § 3 sambolagen att endast gemensamt förvärvat bohag och bostad är gemensam egendom som ska delas på vid en separation. Din exsambos firma är hans enskilda egendom, precis som de lån firman har. 

För att sammanfatta: förfalskandet av din namnteckning utgör med största sannolikhet urkundsförfalskning vilket du bör polisanmäla omgående. Du har ingen skyldighet enligt lag att betala av lånet på din exsambos firma - hans ord är bara tomma hot.

Hoppas du fick svar på dina frågor.
Länk till brottsbalken hittar du https://lagen.nu/1962:700
Länk till sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376.

Med vänliga hälsningar,
Lovisa Falkman.


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo