Föreningsrättskränkning

Om en arbetsgivare anger som skäl till en anställd att man blir omplacerad till annan avdelning för att man # är den som haft kontakt med facket" i ett ärende där man behövt fackets hjälp för att lösa ett arbetsmiljöproblem, är inte detta en föreningsrättskränkning ? Finns dessutom vittnen på uttalandet.

Lawline svarar

Hej,


I lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) 7-9 §§ finns regler om föreningsrätten (Du kan hitta lagen här: https://lagen.nu/1976:580). Föreningsrätten innebär bl.a. att arbetstagaren ska kunna vara med i och arbeta för en fackförening utan att råka ut för diskriminerande åtgärder från arbetsgivaren. Som Du kan läsa i 8 § MBL beskrivs föreningsrättskränkning på följande sätt:


"Kränkning av föreningsrätten föreligger, om någon på arbetsgivar- eller arbetstagarsidan vidtager åtgärd till skada för någon på andra sidan för att denne har utnyttjat sin föreningsrätt eller om någon på ena sidan vidtager åtgärd mot någon på andra sidan i syfte att förmå denne att icke utnyttja sin föreningsrätt. Sådan kränkning föreligger även om åtgärden vidtages för att åtagande mot annan skall uppfyllas."


När en åtgärd vidtagits och den åtgärden har till syfte att ingripa mot någon för att denna utnyttjat sin föreningsrätt, föreligger alltså enligt 8 § MBL en föreningsrättskränkning. Enligt Arbetsdomstolens praxis kan åtgärder av vitt skilda slag räknas som föreningsrättskränkningar. Så har till exempel åtgärderna att frånta en arbetstagare vissa arbetsuppgifter, eller förflytta arbetstagare till sämre arbetsförhållanden, ansetts kunna utgöra föreningsrättskränkande åtgärder, när detta har inneburit en försämring för arbetstagaren.


Det kan förstås vara svårt att bevisa i efterhand vilket syfte arbetsgivaren har haft med en viss åtgärd. Arbetsdomstolen har i praxis delat upp bevisbördan mellan parterna. Inledningsvis kommer det an på arbetstagaren att visa sannolika skäl för att en kränkning av föreningsrätten har förekommit. Lyckas arbetstagaren visa sådana sannolika skäl, måste sedan arbetsgivaren styrka att denna haft skälig anledning till sin åtgärd oberoende av föreningsrättsaspekten.


Den som utsatts för en föreningsrättskränkning kan ha rätt till skadestånd. Även fackföreningen som indirekt kränkts kan ha rätt till skadestånd. Därutöver kan den rättshandling som kränkt föreningsrätten, t.ex. en avtalsuppsägelse, ogiltigförklaras.


Hoppas att denna information har varit till hjälp!


Vänliga hälsningar,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Fackförening ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”