Enskild egendom då testamente saknas

Min pappa dog för ett par år sedan och i den bouppteckningen efter honom finns ett testamente där han och mamma testamenterar sin egendom till mig som "personlig egendom". Nu har även min mamma dött, och i den bouppteckningen som gjordes efter henne finns inte det testamentet med, då vi tyvärr inte hittat det. Vad händer om jag och min fru skiljer oss? Måste vi dela även dessa tillgångar som jag ärvt av mina föräldrar, som vid en "vanlig skilsmässa", eller hur fungerar det i detta fall?

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

Det kan tyvärr bli svårt för dig att hävda att den egendom du ärvt efter dina föräldrar skall utgöra din enskilda egendom, då testamentet saknas. Det ställs ganska hårda krav på att ett testamente skall vara giltigt. Testamentet skall upprättas skriftligen med två vittnen som i varandras samtidiga närvaro skall bevittna när testatorn skriver under testamentshandlingen eller vidkänner sin underskrift, vilket framgår av 10 kap 1 § ärvdabalken (ÄB), se https://lagen.nu/1958:637. Reglerna för att återkalla ett testamente är däremot inte lika strikta då det inte finns några formkrav för hur ett återkallande skall se ut. Då återkallande av testamente är en rättshandling räcker det dock inte att testatorn bestämmer sig för att testamentet inte längre gäller, utan denne måste på något sätt agera, t ex genom att upprätta ett nytt testamente som träder i det gamla testamentets ställe. Testatorn kan även återkalla testamentet genom att förstöra det, se vidare 10 kap 5 § ÄB. Teoretiskt sett skulle alltså avsaknaden av testamentet kunna innebära att din mamma valt att förstöra handlingen då hon önskat återkalla testamentet. Det blir alltså ytterst en bevisfråga i domstol om din mammas vilja.

Om jag förstår dig rätt så ärvde du ingenting när din pappa gick bort utan din mamma ärvde allt. Det innebär att när din mamma avlidit har du dels rätt att få ut ditt efterarv efter din pappa samt arv efter din mamma, se 3 kap 1-2 §§ ÄB. Om det finns bevis för att din pappa testamenterat bort sin egendom till dig och att egendomen skall utgöra din enskilda egendom, kan alltså efterarvet komma att utgöra din enskilda egendom. Jag tror dock att det är svårare med arvet efter din mamma då hon, efter att din pappa avlidit, haft möjlighet att ändra sig angående hennes egendom.

Det finns dock möjlighet för dig och din fru att genom äktenskapsförord förordna om att den egendom du ärver efter dina föräldrar skall utgöra din enskilda egendom, se 7 kap 2 § äktenskapsbalken (ÄktB), se https://lagen.nu/1987:230.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Linda OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000