Upphovsrätt och olaga hot

Jag behöver hjälp med en fråga ang bilder på offentliga personer, bilder som finns på t ex Facebook. Vems är dom? Copyright? Jag vill också veta var gränsen gör hot går? Kan det vara genom en manipulerad bild? Det handlar om den personen som har manipulerat bilder på kända fb användare, är det har har gjort olagligt? Kan jag som har träffat honom för att försöka ta reda vad som driver honom råka illa ut? De enda kontaktuppgifterna jag har är det nummer som finns på t ex Eniro, jag vet inte var han bor. Vore tacksam om nån kunde ringa mig så snart som möjligt! Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!Juridiska frågor som skickas in via formuläret på startsidan för nyttjande av Lawlines gratistjänst besvaras inte via telefon, jag hoppas att det är tillräckligt med ett skriftligt svar här.

Som jag uppfattar din fråga handlar den dels om upphovsrätt (eng: copyright) - vem som äger rätten till en bild, och dels om straffrätt - vad som kan utgöra olaga hot.

Vad först gäller frågan om upphovsrätt så är huvudregeln att den som tagit en bild räknas som upphovsman i upphovsrättslagens mening (och är därmed den som äger rätten till bilden) om det rör sig om ett s.k. fotografiskt verk, se 1 § i upphovsrättslagen https://lagen.nu/1960:729#P1S1). Också om det rör sig om ett ”enklare” fotografi, som inte uppnår kravet på så kallad verkshöjd är det den som framställt bilden som har rätt att bland annat göra den tillgänglig för allmänheten, vilket exempelvis innefattar att lägga upp en bild på Facebook (se 49 a § i upphovsrättslagen https://lagen.nu/1960:729#P49aS1). Sammanfattningsvis är det alltså den som tagit bilden (tryckt på utlösaren) som innehar upphovsrätten, oavsett om bilden faller under 1 § eller 49 a § i upphovsrättslagen, detta dock förutsatt att upphovsmannen inte överlåtit upphovsrätten till någon annan. Det ovanstående gäller även om det är en bild på Facebook som föreställer offentliga personer.

Olaga hot är reglerat i brottsbalkens 4 kap. 5 § (se https://lagen.nu/1962:700#K4P5S1) och omfattar att man hotar någon med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom. Att exempelvis skicka en manipulerad hotfull bild till eller visa en sådan bild för en person kan utgöra olaga hot, men det är svårt att generellt uttala sig angående vad som krävs för detta och exakt var gränsen går då det till stor del beror på omständigheterna i det specifika fallet.

Att manipulera bilder kan alltså vara olagligt, både i upphovsrättslig mening (om man inte är upphovsman eller fått upphovsrätten överlåten till sig) och straffrättslig mening (om det innebär olaga hot mot någon) men det är svårt att göra en bedömning i just detta fall då jag inte känner till vilken typ av bild det rör sig om, eller vilken typ av manipulation som skett.

Det är i vart fall svårt att tänka sig att du skulle kunna råka illa ut i juridisk mening enbart på grund av att du sökt upp en person och talat med honom. Detta givetvis förutsatt att du inte själv hotat honom eller något liknande.

Hör gärna av dig om det är något mer du undrar över


Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000