Försvunnet testamentes giltighet

Mina föräldrar har testamenterat allt de ägde till mig som "enskild egendom". Nu har båda mina föräldrar avlidit, och vi hittar inte testamenet någonstans. Testamenet finns med i min fars bouppteckning, då han avled först. Men är inte med i min mors boupteckning, då vi inte hittade något testamente någonstans. Vad händer vid en eventuell skillsmässa från min fru ? Är allt jag ärvt att betrakta som gemensam egendom, eller vad räknas mitt arv som, då vi inte hittar något testamente från mina föräldrar ?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Ett testamente som försvunnit på annat sätt än att testator förstört det är fortfarande giltigt. Det innebär att ditt arv fortfarande är din enskilda egendom. Däremot åläggs i praktiken bevisbördan för testamentets giltighet på testamentestagarna, dvs på dig. Detta innebär att din fru vid en eventuell skilsmässa kan hävda att testamentet förstördes av din mor och att arvet i själva verket är gemensam egendom. Notera att en kopia av testamentet inte anses som ett godkänt bevis på testamentets fortsatta giltighet. Jag är osäker på om det faktum att testamentet fanns bevarat vid din fars bouppteckning räcker som bevis för att det än existerar, eftersom din mor skulle kunna ha förstört det.

Ett enkelt sätt att lösa detta problem är att du och din fru skriver ett äktenskapsförord där ditt arv räknas upp som din enskilda egendom. Enligt kapitel 7 § 3 äktenskapsbalken ska ett äktenskapsförord upprättas skriftligen samt undertecknas av båda makarna, därefter ska det registreras hos Skatteverket. Äktenskapsförordet gäller från och med den dagen det ingavs till Skatteverket.

Länk till äktenskapsbalken: https://lagen.nu/1987:230.


Med vänliga hälsningar,

Lovisa Falkman.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning