FrågaSTRAFFRÄTTSexualbrott, 6 kap. BrB30/01/2013

Den sexuella myndighetsåldern

Jag är en kille på 20 år, ska fylla 21. Jag hade sex med en tjej som ska fylla 18 i år och nu när vi inte träffas längre och är ovänner så hotar hon mig med anmälan om "sex med minderårig" där hon pekar på att hon inte är myndig. Har jag begått ett brott?

Lawline svarar

Hej!


I Sverige så går den sexuella myndighetsåldern ("byxmyndighet") vid 15 år, är personen som blivit utnyttjad i fråga yngre än så (samtidigt som den andre är över 15, vilket krävs för att vara straffmyndig) är det fråga om någon form av sexuellt utnyttjande av barnet i princip oavsett om samtycke förelegat eller inte, se brottsbalkens 6:4-6.


För personer som är mellan 15-18 år finns det bara ett scenario som är kriminaliserat: nämligen om gärningsmannen står i någon form av beroendeställning till den utsatta (brottsbalken 6:4 st. 2 och efterföljande paragrafer beroende på hur allvarligt utnyttjandet ses). Exempel på när detta kan föreligga är när det är fråga om en situation där den som utnyttjar personen är förälder, förmyndare eller annan form av beroendeställning som idrottstränare t.ex.


Du bör alltså inte ha något att oroa dig för så länge båda var med på det när det skedde och du inte står i någon form av beroendeställning till henne.


Brottsbalken kan hittas på följande adress: https://lagen.nu/1962:700


Med vänliga hälsningar,

Leo AnderssonRådgivare