Pristillägg på veterinärbesök

Hej! Jag ringde ett djursjukhus för chipmärkning och vaccination, samt besiktning av en valp och begärde prisuppgift på detta, fick klart och entydligt svar, 650kr. Vid besöket som bokades fick vi betala 865kr till vår stora förvåning. Hunden har inte genomgått fler behandlingar än som avtalats. Är det lagligt av djursjukhus att göra såhär? Är det inte avtalsbrott?

Lawline svarar

Hej!

Trots att 1 § 1 st 1 p Konsumenttjänstlagen (https://lagen.nu/1985:716) uttryckligen undantar arbete på levande djur så finns det skäl till att göra analogiska tolkningar av lagen enligt dess förarbeten (SOU 1979:36 s. 109, 121).  Då just detta scenario inte är prövat i praxis är det svårt att säga exakt vad som ska gälla men min tolkning av förarbeten och rättspraxis är att den är tillämplig även på detta fall. Jag gör därför en genomgång av vad som gäller enligt Konsumenttjänstlagen.

Om ett fast pris har lämnats så har näringsidkaren rätt till pristillägg enligt 38 § Konsumenttjänstlagen om tjänsten har fördyrats på grund av omständigheter som är att hänföra till konsumenten och som näringsidkaren inte bort förutse när avtalet träffades. Detta kan till exempel vara om konsumenten lämnat oriktiga uppgifter eller dylikt.

Om ett ungefärligt pris har lämnats får det uppgivna priset inte överskridas med mer än 15 % enligt 36 § 2 st Konsumenttjänstlagen. 

Djursjukhuset bör med andra ord inte ha fått göra pristillägg på detta sätt.

Hoppas detta besvarar dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Emily TöyräRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”