Ersättning till skiftesman

Hej! I Ärvdabalken står det att dödsboet betalar skiftesmannens arvode. Jag undrar om en skiftesman inte behöver informera dödsbodelägarna ifall dödsboets tillgångar börjar ta slut under tiden denne är förordnad? Skiftemannen svarar inte på frågan om dödsbodelägare personligen kommer få betalansvar och hänvisar istället till att denne "inte handhaver dödsboets löpande ekonomi". Skiftesmannen skriver "arvodet belastar i första hand dödsboet". Finns inga regler för ansvar vårdslös övertrassering utan förvarning? Tack på förhand! 

Lawline svarar

Hej,

Skiftesmannens uppdrag är att värdera och fördela arvet och enligt ärvdabalkens 23 kap 5§ ska ersättning utgå från boet. Inte "i första hand dödsboet" varför ni inte borde ersätta skiftesmannen för mer än vad som är att se som skäligt. 

/Ingrid

Ingrid FaxingRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000