Bedömning av vad som är dolt fel

Skilsmässa feb 2012 jag löste ut mitt ex från fritidshuset med x antal kr. I sept 2012 när jag skulle modifiera belysningen, borrade hål i undertak märkte då att det var vattenansamlingar på plasten (diffspärr) Taket måste läggas om samt ev byte av isolering plus ev del av bjälklag. Nu frågan: Kan detta räknas som dolt fel så mitt ex skall betala hälften av kostnaden

Lawline svarar

 Hej och tack för din fråga!

Bedömningar av vad som betraktas som ett dolt fel är generellt väldigt restriktiv. Enligt Jordabalkens (JB) 4 kapitlet 19 § uppställs generellt två
förutsättningar för att ett fel skall betraktas som dolt. För det första skall det vara frågan om ett fel vilket köparen inte rimligen kan förvänta sig med tanke på exempelvis fastighetens ålder och konstruktion. För det andra skall det inte ha upptäckts eller borde ha upptäckts vid en noggrann undersökning av fastigheten.

 Jag kan inte uttala mig i det specifika fallet. Det krävs undersökning och fakta om huset, renoveringar och dess konstruktion och i vissa fall fackkunskaper på ämnet på vad som är gällande branschpraxis. Men om fastigheten är till åren och ni inte gjort någon besiktning av huset före du löste ut din fru anser jag att dina chanser till att åberopa dolt fel är små.

En rekommendation är ändå att kontakta en verksam jurist som kan sätta sig in i ärendet mer utförligt.

Lycka till!

 

 

Linnea HedmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fel i fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000