FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 03/12/2006

Uppsägningstid

Hej! I ett förslag till nytt anställningsavtal står det så här: "Vid tillsvidareanställning tillämpas tre månaders uppsägningstid eller sådan annan tid som anvisas i Lagen om Anställningsskydd. Förkortning av uppsägningstiden kan endast medges om detta inte innebär någon olägenhet för verksamheten." Jag har tillsvidareanställning men undrar om man inte borde ange för vem dessa tre månader gäller; arbetsgivaren, arbetstagaren eller bägge ömsesidigt? Är det juridiskt självklart av ovanstående formulering vad som gäller?

Lawline svarar

Hej, Enligt 11 § LAS gäller en minsta uppsägningstid om 1 månad för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Arbetstagaren har dock vid längre anställningar rätt till längre uppsägningstid. LAS är en tvingade minimilag, innebärande att arbetstagaren alltid har minst de rättigheter som framgår av lagen. Med arbetsgivaren kan alltså bara för arbetstagaren förmånligare avtal ingås (2 § LAS). I kollektivavtal får dock inskränkningar göras, men jag utgår nedan från att det inte rör sig om ett kollektivavtal. I ert avtal nämns 3 månader eller annan tid som framgår av LAS. Av LAS framgår att du som arbetstagare alltid har rätt att säga upp dig med 1 månads verkan, och denna rättighet kan inte inskränkas. Däremot kan arbetsgivaren genom avtal utvidga dina rättigheter, vilket har skett i ert fall. 3 månaders uppsägningstid gäller alltså bara från din arbetsgivares sida. LAS finner du http://www.lagen.nu/1982:80 Vänligen,
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000