FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott25/01/2013

Medhjälp till tillverkning av destillationsapparater

Hej, är det ok att publicera ritningar på hembränningsmaskiner online på en egen hemsida? Samt var man kan köpa delar, i vilka webbutiker. Har sett att det finns böcker i ämnet.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Straffbestämmelser om alkoholtillverkning finns i Alkohollagen, se https://lagen.nu/2010:1622.

Enligt lagen så är det förbjudet att tillverka, överlåta eller inneha en destillationsapparat eller en del till en sådan apparat om du inte har rätt att tillverka sprit (11 Kap 2§ och 2 kap 1§). Paragrafen i sig täcker inte att publicera ritningar och annan information utan ledning får hämtas ur andra bestämmelser om förberedelse och medhjälp till brott i Brottsbalken (BrB) 23 kap, se https://lagen.nu/1962:700.

Vad gäller förberedelse så innefattar det bland annat att sammanställa information som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid brott. Att en viss handling är förbjuden innebär dock inte per automatik att också förberedelse av brottet är kriminaliserat utan det måste vara särskilt uttryckt för brottstypen i lagtexten (BrB 23 kap 2§). I 11 kap 11§ Alkohollagen så framgår det att förberedelse till otillåten tillverkning av sprit är förbjuden men förberedelse till otillåten tillverkning av destillationsapparat omfattas inte och är därför inte heller förbjuden. Man kan alltså inte straffas för förberedelse om man publicerar ritningar och annan information.

Det som istället skulle det kunna bli aktuellt är att utdöma ansvar för medhjälp enligt BrB 23 kap 4§. Enligt bestämmelsen så ska den som främjar en handling som är brottslig (enligt BrB eller annan lagstiftning om handlingen kan leda till fängelse) genom råd eller dåd också dömas till ansvar. Otillåten tillverkning av destillationsapparat kan leda till fängelse och därför kan ansvar för medhjälp bli aktuellt. En förutsättning för att man ska kunna dömas till ansvar är att det kan visas att ritningen eller informationen man publicerat verkligen har använts vid tillverkningen av den specifika apparaten och därmed främjat brottet, att det bara finns en risk räcker inte.

Den som publicerar ritningen eller informationen måste dessutom kunna anses ha uppsåt till att de används för att begå brott. Jag vet inte om det kan finnas någon legal användning för en sådan ritning eller annan information men om det inte finns någon legal användning så föreligger åtminstone ett så kallat indirekt uppsåt och publiceraren kan i så fall dömas för medhjälp. Om det däremot faktiskt finns ett legalt användningsområde för materialet så kan gärningsmannen inte utan vidare sägas ha haft uppsåt. Det krävs i så fall att åklagaren kan visa att han varit likgiltig till risken att materialet används för att begå brott och dessutom likgiltig till att brottet faktiskt har begåtts. Bedömningen får ske utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Så sammanfattningsvis så är svaret att ja det är olagligt att publicera ritningar och annan information som kan användas som hjälpmedel för att tillverka destillationsapparater om de faktiskt används som hjälpmedel i ett specifikt fall. Brottet kan leda till fängelse i upp till ett år. Det krävs dock att du ska kunna anses ha uppsåt till att materialet används som hjälpmedel vid brott.

Med vänliga hälsningar

Pierre OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo