Angående testamentes räckvidd

Hej!

Jag har en fråga om testamente. Min far ärver nu sin syster. Hon skrev i sitt testamente att om min far ej skulle finnas i livet, skulle arvet tillfalla hans bröstarvinge. Mina föräldrar är gifta och jag har en halvsyster på mammas sida. Min fråga är nu, hur ser arvsgången ut sedan?

Om min far avlider före min mor, ärver hon då fasters förmögenhet? När mor sedan avlider, ärver då både jag och min halvsyster henne? Detta innebär ju att min fasters testamenterade arv, som skulle tillfalla mig som bröstarvinge när pappa avlider, "åker ur" blodssläkten. Är det riktigt uppfattat?

Kan man göra något för att skydda detta arv från faster, så att det ej försvinner ut ur blodssläkten (d.v.s. så att min halvsyster ej ärver min pappa), som det ju blir om pappa dör före mamma och mamma ärver av honom? Som jag förstår fasters testamente, var det hennes vilja att jag som bröstarvinge, skulle ärva min far. Eller är det så att fasters testamente gäller endast i första arvsomgången och att det ej kan påverka vart hennes förmögenhet tar vägen efter min fars död? Detta händer ju ej om min mor avlider före min far. Då ärver ju jag och inte min halvsyster, eftersom hon har arvsrätt efter sin biologiske far och vår mamma.

Lawline svarar

Hej,

Testamentet, som din faster skrivit, gäller bara vid hennes bortgång (som redan har infallit). Hade din far alltså varit avliden, vid din fasters bortgång, hade hennes förmögenhet tillfallit dig. Precis som du skriver blir det nu istället så, att om din far avlider före din mor, så tillfaller arvet efter din faster din mor (om din mor och far är gifta). Det beror på att det föreskrivs i ärvdabalkens (ÄB) 3 kap. 1 § att kvarlåtenskapen, efter en arvlåtare som är gift, ska tillfalla den efterlevande maken. Barnen ärver sedan den efterlevande maken vid dennes bortgång. Det innebär i ditt fall att din halvsyster också kommer att ärva efter din mor.

Det enklaste sättet att motverka ovanstående scenario är att din far upprättar ett testamente till förmån för dig, som reglerar att din fasters förmögenhet (angivet med ett visst belopp) ska tillfalla dig om din far dör före din mor. Kvarlåtenskapen efter din far ska visserligen – precis som nämnts ovan – i ett sådant fall tillfalla din mor, men hennes rätt att taga arv efter din far inskränks genom ett testamente. Den efterlevande maken har emellertid alltid rätt att få ut ett belopp som motsvarar fyra ”prisbasbelopp”. Prisbasbeloppet för år 2013 ligger på 44 500 kr, men detta varierar från år till år. Belopp som överstiger fyra prisbasbelopp kan dock testamenteras bort.

Att tänka på vid upprättandet av ett testamente är att detta ska upprättas skriftligt och att det ska skrivas under av testatorn under närvaro av två vittnen (se 10 kap. 1 § ÄB). Vittnena ska också skriva under handlingen och de får inte vara släkt med testatorn och inte heller vara testamentstagare (enligt 10 kap. 4 § ÄB).

Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637

Med vänlig hälsning

Elin SjörénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”