Sambo som vägrar att flytta

Min mamma ska gå isär från sin sambo, hon vill att han flyttar men han vägrar, vem har rätt till hyresrätten? Hon vill alltså "kasta" ut honom. Mamma står på hyreskontraktet, han flyttade in till henne, han har sin adress hos henne, de har inget samboavtal och inga gemensamma barn, inga barn bor i lägenheten det är bara de två, de har bott ihop i två år, han är en 68 årig pensionär och mamma är 57 och arbetande, kan hon ta nycklarna och be honom att dra?

Lawline svarar

Hej,
Tack för din fråga!

När ett samboförhållande upphör så sker en bodelning endast om någon begär detta. Om en bodelning blir aktuell så är det endast den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget som ska delas.

Vad som utgör den gemensamma bostaden, som främst är av intresse i detta fall, är den bostad som har förvärvats för gemensam användning. Om en bostad har förvärvats endast av den ena personen och om detta förvärv även skedde innan ett par flyttar ihop så ska som huvudregel denna bostad inte ingå i bodelningen. Det kan bli annorlunda i de fall då en bostad har förvärvats precis innan ett par flyttar ihop. Det viktiga i dessa fall är att se till vad avsikten har varit. Har avsikten redan från början varit att båda två ska bo i lägenheten så kan denna bostad ingå i bodelningen trots att förvärvet skedde innan.  

Sammanfattningsvis kan därmed sägas att om din mamma ensam ingick hyresavtalet innan samboförhållandet hade inletts så utgör lägenheten inte samboegendom och ska därför inte ingå i bodelningen. Det är i så fall din mamma som har rätt att bo kvar i lägenheten.

Fortsätter din mammas sambo att vägra att flytta trots att din mamma har rätten på sin sida så kan hon begära avhysning hos kronofogden.

Sambolagen som blir tillämplig på denna situation hittar du här https://lagen.nu/2003:376

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”