Stöld av avtalsföremål vid saklega

2013-01-20 i Avtal
FRÅGA
Har hyrt en snöslunga på boströms uthyrning och den blev stulen Dom fickade en räkning på 37.176 kr som jag ska betala på 14 dagar. Skall dom inte ha så dyra maskiner försäkrade utan att jag ska betala den hoppas på svar mvh ingalill andersson
SVAR

Tack för din fråga. Företaget har inte någon skyldighet enligt lagen att avtala med försäkringsbolag om försäkringar för sina tillgångar. Kontraheringstvång, som det kallas, är ovanliga i svensk rätt.

Saklega/sakhyra är i stort sett oreglerat i lagen; de enda bestämmelser som finns återfinns i 13 kap. handelsbalken (1736:0123 2). En hyrestagare har presumtionsansvar vad gäller skador på det hyrda, och måste alltså ersätta skador på det hyrda om denne inte kan visa att denne inte handlat vårdslöst. (Källa: lagen.nu (Hyra (lös sak)).) 

Detta gäller såvida ni inte har avtalat om något annat. Det behöver inte vara skriftligt, men kan vara bra i bevishänseende. Ett avtalsvillkor eller avtalet i sin helhet kan visserligen jämkas eller lämnas utan avseende om det är oskäligt enligt 36 § avtalslagen (1915:218). Min bedömning är dock att om snöslungan var värd så mycket som räkningen uppgår till så är det inte oskäligt. En helhetsbedömning ska dock göras.

Mitt råd är att ni dels kontrollerar er hemförsäkring, dels kontaktar Boströms för att förklara omständigheterna och se om ni inte kan komma överens på något sätt.

Lars Bålman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll