FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt20/01/2013

Lagändring för förtydligande av barnperspektivet

Vad innebär lagändringen från 2006 i 6 kap. 2a § föräldrabalken i praktiken gällande risken att ett barn far illa kontra barnets behov av båda föräldrarna?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Den ändring som gjordes år 2006 hade till syfte att förtydliga barnperspektivet och dess vikt vid frågor om vårdnad, boende och umgänge. Innebörden i lagtexten är således till stor del fortfarande densamma men är idag tydligare uppdelad och strukturerad i syfte att förenkla för de som tillämpar den.

Gällande risken för att ett barn far illa har det genom lagändringen särskilt markerats risken för att ett barn far illa. Vid en bedömning i frågor om vårdnad, boende och umgänge ska hänsyn tas särskilt till om barnet riskerar att fara illa ut men även om någon annan i familjen riskerar att fara illa ut och att detta indirekt kan skada barnet. Vid ett beslutsfattande av domstol eller myndighet ska således en riskbedömning göras. Det är här snarare risken än vad som verkligen har hänt som blir avgörande. Med att fara illa ut avses exempelvis att barnet eller någon annan i familjen faller offer för misshandel, utnyttjande eller övergrepp.

Gällande barnets behov av båda föräldrar har några förtydligande eller liknande inte gjorts utan meningen ska tolkas likt motsvarigheten i tidigare lag. Här framhävs bland annat att ett barns behov av båda föräldrarna lättare tillgodoses om de båda är vårdnadshavare. Vid en eventuell tvist gällande vårdnaden bör vidare den förälder som bäst kan se till att barnet får ett nära och gott umgänge även med den andra föräldern tilldelas vårdnaden i syfte att uppfylla barnets bästa.

Vänligen,

Matilda KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000