Avkastningsskatt på kapitalförsäkringar

2013-01-19 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga angående kapitalförsäkringar. Jag undrar vad avkastningsskatten på kapitalförsäkringen är? Hur beräknas den? Tack på förhand.  Vänlig hälsning,  Johanna Bergström
SVAR

Hej Johanna,

Tack för din fråga.

Avkastningsskatten på kapitalförsäkring är enschablonskatt som tas ut varje år under hela försäkringsperioden. Skatten skabetalas oavsett om försäkringens värde har ökat eller minskat.Avkastningsskatten ska beräknas utifrån ett kapitalunderlag och den beräknasvarje år till summan av:

  • värdet av kapitalförsäkringen vidårets ingång,
  • värdet av inbetalda premier underförsta halvåret, och
  • hälften av värdet av inbetaldapremier under andra halvåret.

Kapitalunderlaget multipliceras sedan medstatslåneräntan, den 30 november året före beskattningsåret. På det framräknaderesultatet får du betala en avkastningsskatt med 30 procent.

Exempel: värdet på din försäkring är i börjanav året 30 000 kr. Du betalar in 10 000 kr under första halvåret ochytterligare 15 000 kr under andra halvåret.

Kapitalunderlaget blir då 30 000 kr + 10 000 kr+ 7 500 kr (hälften av 15 000 kr) = 47 500 kr.

Skatteunderlaget till avkastningsskattenräknas fram genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan den30 november året före. Statslåneräntan den 30 november 2011 var 1,65 %.Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt hundratal kronor. Det innebär attskatteunderlaget blir 700 kr (47 500 kr x 1,65 %).

Avkastningsskatten blir då 210 kr (700 kr x 30%). Du betalar inte själv in skatten, det gör försäkringsbolaget. Bolaget drarsedan av motsvarande belopp från ditt kapital.

Vänligahälsningar,

Farhad Niroumand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll