FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 30/11/2006

Visstidsanställning blir tillsvidareanställning

Visstidanställning på samma ställe i i sammanlagt 3 år under de senaste femåren konventeras till fast anställning. Är det i arbetstid räknat 100% anställning eller gäller det även om Jag har varit visstidsantälld 50% i 3 år under en 5-årsperiod. (landstinget uppsala kommun) Jäääättetacksam för svar. Janne wennman

Lawline svarar

Hej! Den bestämmelse jag antar att du menar är 5§ i LAS (lagen om anställningsskydd). Den stadgar de fall då man har rätt att tidsbegränsa en anställning. I paragrafens sista stycke kan utläsas att om man varit anställd såsom vikarie i sammanlagt mer än 3 år under en femårsperiod ska anställningen övergå till en tillsvidareanställning. Vad jag förstår gäller detta även om man inte har ett vikariat på 100%. Det är det vikariat som rullar då man går över treårsgränsen som ska övergå i tillsvidareanställning.Av din fråga framgår dock inte om det är vikariat du har haft, eller endast visstidsanställning. Skillnaden är huruvida du faktiskt anställts istället för någon annan, eller endast som ”extra”. I somras ändrades dock den aktuella paragrafen. Numer gäller att en person som har varit anställd under formen fri visstidsanställning i mer än 14 månader under de senaste fem åren automatiskt blir tillsvidareanställd. De nya reglerna gäller dock först tidsbegränsade anställningar som börjar löpa from den 1 juli 2007 och som därmed fattas med stöd av de ”nya reglerna”.En person som har varit anställd som vikarie i sammanlagt mer än tre år blir automatiskt tillsvidareanställd. Det innebär alltså ingen förändring jämfört med vad som gäller i dag ifråga om vikariat. Enligt övergångsbestämmelserna ska den tidigare lydelsen av 5 § gälla för anställningsavtal som ingåtts före den 1 juli 2007. Vad gäller vikariat ska även tid före juli 2007 få räknas arbetstagaren tillgodo. Har du alltså varit anställd som vikarie har du passerat gränsen på 3 år och har alltså rätt till en tillsvidareanställning. Har du dock endast haft en visstidsanställning krävs att du from den 1 juli 2007 varit anställd i 14 mån innan du har rätt till tillsvidareanställning. hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen igen. mvh
Magdalena ÅhlbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?