Vad kan testamenteras bort och vem är bröstarvinge?

Morfar - Avliden och arvskifte gjordes mer an 10 ar sedan Morfars frus - avliden, testamente finns, säger att vår mamma, eller hennes bröstarvingar, skall ärva kvarlåtenskapen. Morfars fru är ej släkt med mamma. Morfar har även två särkullbarn som ärvde honom. Hur skall kvarlåtenskap från morfars fru uppdelas? Bröstarvingar finns (ej barn, enbart syskon och efterlevande barn till syskon).

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Arv och arvskiften regleras i Ärvdabalken (ÄB), se https://lagen.nu/1958:637.

Som huvudregel så kan en person förfoga över hela sin kvarlåtenskap genom testamente. Finns det ett testamente och det uppfyller alla formkrav och inte har upprättats under psykisk störning eller är ogiltigt på någon annan grund så gäller det och det är i så fall din mamma som ärver hela kvarlåtenskapen efter din morfars fru, (ÄB 9 kap 1§ och 10 kap 1§).

I svensk rätt så finns det ett undantag från den huvudregeln genom reglerna om laglott för bröstarvingar i 7 kapitlet. Bröstarvingar är endast den avlidnes avkomlingar dvs. barn, barnbarn, barnbarnsbarn etc. Syskon till den avlidne är inte bröstarvingar utan endast vanliga arvingar (ÄB 2 kap 1§ och 2 kap 2§). Eftersom din morfars fru inte verkar ha haft några egna barn så står det henne fritt att förfoga över hela sin kvarlåtenskap och den ska därför fördelas i enlighet med testamentet. Under förutsättning att testamentet är giltigt så tillfaller alltså hela kvarlåtenskapen din mamma.

Med vänliga hälsningar


Pierre OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”