FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott18/01/2013

Utdrag ur belastningsregistret, Urkundsförfalskning

Hej! Jag är sedan en tid tillbaka anställd i en chefsroll hos ett bolag som arbetar med konsultstjänster i en branch som jag inte kan hitta särskilt omnämnd i någon lagtext. När jag tog anställningen frågade arbetsgivaren om jag var ok med att de tog ett utdrag ur belastningsregistet. Jag svarade att det inte var några problem och tänkte att jag fick förklara mig i samband med att jag isf lämnade in ett intyg. Lite senare under rekryteringen så berättade arbetsgivaren att de hade fått träff i belastningsregistret, jag fick då "möjligheten" att själv berätta från min synvinkel vad som hade föranlett brottet. Jag fick i slutändan anställningen trots allt, men när jag reflekterat såhär i efterhand några månader senare så förefaller det hela något lustigt och jag tycker att det kändes ganska skrämmande då han kunde göra ett utdrag trots att det bara fanns en muntlig överenskommelse. Jag har läst att man själv måste göra detta utdrag om man inte jobbar inom någon särskilt känslig branch. Jag vet inte om min arbetsgivare begått ett misstag eller inte är medveten om reglerna men jag är givetvis nyfiken. Vad gäller egentligen? Begick min arbetsgivare ett brott?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enskilda har rätt att få ett utdrag ur belastningsregistret om sig själva. En begäran om ett sådant utdrag skall vara skriftlig och undertecknad av sökanden själv. Fullmakter fungerar i princip inte (9 § lag om belastningsregister).

Enskildas rätt att få ut uppgifter om en annan enskild regleras i 10 § lag om belastningsregister. Där framgår att enskild har rätt att få ut uppgift om annan enskild om "det behövs för att pröva en fråga om anställning eller uppdrag i en verksamhet som avser vård eller som är av betydelse för förebyggande eller beivrande av brott" och regeringen särskilt har föreskrivit det. Sådan särskild föreskrift finns för vårdsektorn och larminstallationsföretag (21 § förordning om belastningsregistret).

Som du antyder i din fråga verkar det alltså inte finnas någon särskild föreskrift som din arbetsgivare kunnat utnyttja för att få ut ett utdrag om dig. Om du inte undertecknat någon ansökan borde alltså inget utdrag ha lämnats ut. 

Om det var så att du inte skrev under någon ansökan när du blev anställd gjorde kanske din arbetsgivare istället så att denne, stärkt av ditt muntliga samtycke, fyllde i en ansökan "åt dig". Detta betyder att denne måste ha förfalskat din underskrift. I så fall har denne, av allt att döma, gjort sig skyldig till urkundsförfalskning (14:1 Brottsbalken).

Mvh Mattias

Lag om belastningsregister finns på https://lagen.nu/1998:620

Förordning om belastningsregister finns på https://lagen.nu/1999:1134

Brottsbalken finns på https://lagen.nu/1962:700

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo