Överlåtelse av andel i bostadsrätt

Hej, Jag och min son äger en bostadsrätt. Min andel är 10%. Jag vill överlåta min 10% till honom. Hur gör jag?? Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga,

I mitt svar börjar jag med att utreda beskattningskonsekvenser av olika alternativ för att överlåta din andel. Därefter går jag kort igenom lite praktiska frågor om vad som gäller för en överlåtelse.


Skattemässig bedömning


Alternativ 1 innebär att du överlåter din andel vederlagsfritt som en gåva till din son. Det medför inte någon reavinstbeskattning för dig och din sons inköpspris kommer inte heller att förändras. Han kommer m.a.o. att överta ditt anskaffningsvärde för dina 10 % av bostadsrätten. För att detta alternativ ska gå att genomföra krävs att överlåtelsen sker helt utan vederlag. Även vid en överlåtelse under marknadsvärdet inträder nämligen beskattningskonsekvenser (mer om detta nedan).


Alternativ 2 innebär att du överlåter din andel till marknadsvärde. Du blir i så fall beskattad för den ev. värdestegring som uppstått sedan du förvärvade andelen. Din son får i detta fall lägga till köpesumman till sitt omkostnadsbelopp. Det innebär förenklat att han vid en framtida försäljning kommer att beskattas för skillnaden mellan försäljningsinkomsten  och hans ursprungliga anskaffningsvärde + det pris han betalt för dina  10 %. 


Alternativ 3 innebär att du överlåter din andel till din son för ett pris som understiger marknadsvärdet. I dessa fall anses den ena delen av bostadsrätten ha övergått genom köp och den andra delen genom gåva. Konsekvensen av detta är att du kommer att bli beskattad för den del som anses ha överlåtits mot vederlag, medan du inte blir beskattad för gåvodelen. Din son kommer att få lägga till priset för den del som anses överlåten mot ersättning till sitt anskaffningsvärde, medan han "ärver" ditt anskaffningsvärde avseende gåvodelen.


Ett exempel på hur uppdelningen går till:

Du äger en bostadsrätt som har ett marknadsvärde på 1 000 000 kr. Du säljer bostadsrätten till din son för 700 000 kr, det vill säga till en närstående för ett pris som understiger marknadsvärdet. Bostadsrättens inköpspris är 600 000 kr (du har inga förbättringsutgifter). När du redovisar försäljningen får du bara dra av så stor del av inköpspriset som försäljningspriset utgör i förhållande till marknadsvärdet, det vill säga:

600 000 kr (inköpspris)  700 000 kr (försäljningspris) : 1 000 000 kr (marknadsvärde) = 420 000 kr 
   
Din vinst, som du ska redovisa i deklarationen, blir då 280 000 kr (700 000 kr - 420 000 kr). Återstående del av inköpspriset 180 000 kr, (600 000 kr - 420 000 kr) som hör till gåvan, övergår till din son.


Praktiska frågor ang. överlåtelsen

Vid överlåtelse (köp, gåva och byte) av bostadsrätt krävs enligt bostadsrättslagen 6 kap. 4 § att ett skriftligt avtal upprättas där det framgår vem som är säljare och vem som är köpare, vilket pris som avtalats, samt vilken bostadsrätt avtalet gäller. Det är troligt att er bostadsrättsförening tillhandahåller blanketter som ni kan använda er av. 


Bostadsrättsföreningen bör alltid kontaktas innan överlåtelsen då de måste godkänna att bostadsrätten blir helägd av din son. 


Lycka till och tveka inte att kontakta oss igen om det uppstår några frågor!

Vänligen, 


Erik LindgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”