Är det möjligt att avtala om laglotts storlek

Min hustrus far vill sälja ett hus till min hustru och hennes syster som är enda bröstarvingar till honom. Huset skall säljas till halva marknadsvärdet (ungefär taxeringsvärdet) och han vill att ett villkor är att dom skriver på att dom fått ut sin laglott efter honom i förtid. Troligtvis kommer laglotten att vara större än värdet på halva huset. Kan man på detta vis villkora bort laglottens storlek innan man vet hur stor den blir?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga,


En laglott utgörs av hälften av den arvslott som enligt lag ska tillkomma en bröstarvinge. Enligt 17 kap. 2 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K17) kan en arvinge avsäga sig sin rätt till arv genom ett godkännande av ett testamente eller annars skriftligen. Dock har en bröstarvinge alltid rätt till sin laglott om han inte erhållit ett skäligt vederlag för sitt avstående. Bedömningen angående om vederlaget är skäligt eller inte bör ske med hänsyn till omständigheterna då bröstarvingen avsade sig arvet. Det är alltså inte möjligt att avtal bort en bröstarvinges laglott utan ersättning, men om skäligt vederlag har erhållits är det möjligt för bröstarvingen att skriftigen avstå från sin rätt till arv.

 

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000