Förstärkt laglott och förskott på arv vid gåva av fastighet

Hej, min frus mormor har i ett Gåvobrev överfört en fritidsfastighet till oss (ej förskott på arv). Vi fick ta ett lån på fastigheten för att lösa mormors lån på 850.000 av (taxeringsvärde ca 2 miljoner) och mormor fick 150.000 till = tot 1 miljon utan köpekontrakt. Kan mormors två barn kräva förstärkt laglott när hon går bort i framtiden? Mormor ville att det skulle vara kvar i släkten och det var bara vi som hade möjlighet att ta över enligt hennes önskemål samt att hon inte har råd att ha det kvar. Ska vi vara oroliga för framtiden? Tack på förhand! Richard

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Arv och arvskiften regleras i Ärvdabalken (ÄB), se https://lagen.nu/1958:637.

Det som är som huvudregel endast den egendom som den avlidne har vid dödsfallet som ska tas med i arvskiftet. Undantaget är om en viss egendom som den avlidne gett bort ska anses vara förskott på arv. Eftersom ni inte är bröstarvingar och det dessutom verkar som att det står i gåvobrevet att gåvan inte är förskott på arv så ska fritidsfastigheten eller värdet av den inte tas med i bodelningen (ÄB 6 kap 1 §). Mormoderns barn kan alltså inte göra några anspråk på fastigheten eller begära en högre summa i laglott.

Vad gäller regeln om förstärkt laglott i ÄB 7 kap 4§ så är den endast tillämplig på gåvor som är att likställa med testamente. Det är framförallt gåvor som lämnas i nära samband med givarens död eller där givaren förbehåller sig rätt att nyttja egendomen fram till sin död då gåvan inte innebär någon egentlig uppoffring för givaren utan har precis samma funktion som ett testamente. Så som du förklarar situationen så verkar det inte som att regeln är tillämplig.

Vad ni får tänka på är att när man ger bort en fastighet i gåva så måste vissa formkrav vara uppfyllda för att gåvan ska vara giltig. Kraven motsvarar i stort de som är för köp av fastighet och finns i Jordabalken 4 kap 1 §, se https://lagen.nu/1970:994. Kraven är att handlingen ska vara skriftlig, undertecknad av båda parter, innehålla fastighetens registerbeteckning och dessutom en överlåtelseförklaring från givaren. Eftersom ni dessutom betalar en miljon kronor till mormodern för fastigheten så ska även det tas med i gåvobrevet.

Om ni har följt formkraven och preciserat att gåvan inte är förskott på arv så behöver ni alltså inte vara oroliga för framtiden.

Med vänliga hälsningar

Pierre OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”