Kan man ha olika regler för enskild egendom vid skilsmässa och vid dödsfall?

Vi ska gifta oss och ska skriva äktenskapsförord. Kan man ha olika regler för enskild egendom vid skilsmässa och vid dödsfall? Tex att aktier och icke- gemensamma sparanden ska vara enskild egendom vid skilsmässa, men vid dödsfall så ska det räknas till giftorätten? Och kan vi specificera gåvor mellan makarna i äktenskapsförordet eller måste vi skicka in såna papper separat till skatteverket? Vad händer när någon av oss dör, behöver vi även ett testamente eller räcker vårt äktenskapsförord?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga till Lawline.se! Angående regler om äktenskapsförord, enskild egendom och giftorättsgods se gärna vidare i Äktenskapsbalken ÄktB (1987:230), https://lagen.nu/1987:230. FRÅGOR: *Kan man ha olika regler för enskild egendom vid skilsmässa och vid dödsfall?* Huvudregeln är att det som inte är makars giftorättsgods är enskild egendom (ÄktB 7:1). Enskild egendom är enligt ÄktB 7:2 egendom som: 1. är enskild till följd av äktenskapsförord. 2. den ene maken fått i gåva av någon annan än den andre maken med villkor om enskild egendom. 3. den ene maken har fått i testamente med villkor om enskild egendom. 4. den ene maken erhållit som förmånstagare vin försäkring (exv. livförsäkring) som tecknats av någon annan än den andra maken med villkor om enskild egendom. Det är främst genom ett äktenskapsförord som ni kan reglera er egendom om vad som ska vara giftorättsgods och enskild egendom (se ÄktB 7:3). I bestämmelsen anges att enskild egendom kan övergå till att bli giftorättsgods genom nytt förord, detta anses innebära att ett förord inte kan från början tidsbegränsas eller villkoras. Ett exempel på detta är Högsta domstolens dom NJA 1970 s. 320 där det inte ansågs tillåtet att låta enskild egendom successivt skulle övergå till att bli giftorättsgods. Utöver detta kan inte makar genom ett äktenskapsförord avtala om avvikelser från den legala egendomsordningen. De kan således inte bestämma exempelvis att egendom skall vara enskild, om äktenskapet upplöses genom äktenskapsskillnad, men giftorättsgods, om så sker genom döden, eller omvänt. För att ändra den egendomsordning ni föreskrev i ert senaste äktenskapsförord måste ni upprätta ett nytt äktenskapsförord. *Kan vi specificera gåvor mellan makarna i äktenskapsförordet eller måste vi skicka in såna papper separat till skatteverket?* Enligt ÄktB är äktenskapsförord reserverat helt för avtal angående egendomsordningen. Angående gåva, se ÄktB kap. 8 (https://lagen.nu/1987:230#K8P1S1). En gåva mellan makar gäller om de iakttagit vad som gäller för fullbordad gåva allmänhet. Det betyder att egendomen måste vara överlämnad så att den givande maken inte längre kan förfoga över den eller har den i sin besittning. Detta krav är dock svårt för makar att uppfylla exempelvis då gåvan oftast finns i makarnas gemensamma bostad. För att en gåva skall bli gällande måste gåvan registreras genom anmälan till tingsrätten. *Vad händer när någon av oss dör, behöver vi även ett testamente eller räcker vårt äktenskapsförord?* För att förfoga över egendomen vid dödsfall kan ett äktenskapsförord ej ersättas med ett testamente. När skulder och kostnader betalats delas tillgångarna mellan arvingar och testamentstagare.
Amanda RasmussonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000