Upphovsrättens övergång vid upphovsmannens död, med mera

Hej! Jag undrar vad som gäller med upphovsrätten när upphovsmannen dör och inte efterlämnar några arvsberättigade? Situationen rör en utomstående man som vill anordna en utställning med den avlidnes tavlor, och som nu har vänt sig till den avlidne upphovsmannens kusin för tillstånd. Har denna kusin någon som helst rätt till ersättning/säga till om något?

Lawline svarar

Tack för din fråga. Precis som du antyder kan inte kusiner ärva av varandra, vilket framgår av 2 kap. ärvdabalken (1958:637) e contrario. Däremot är det ingenting som hindrar att en person testamenterar egendom till sin kusin, och medan personen är i livet kan denne naturligtvis, helt eller delvis, mot betalning eller gratis, överlåta upphovsrätten, se 27 och 41 §§ 3 kap. upphovsrättslagen (1960:729). Upphovsmannen ska dock i viss omfattning anges och denne får inte heller kränkas, se 3 § samma lag. Svaret beror följaktligen på om upphovsmannen testamenterat upphovsrätten eller på annat sätt överlåtit denna rätt till kusinen.
Lars BålmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000