FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTFordringar04/01/2013

Felaktig betalning efter överlåtelse av fordring

Hej! mitt företag har en kundfodran på en privatperson, vilken överlåtits till ett factoringbolag. När kunden får fakturan från factoringbolaget står det alltså inte företagets namn på fakturan utan factoringbolagets, hon tror då att ngt är fel och ist letar upp företagets bangiro dit hon betalar sin skuld. Då factoringbolaget aldrig får sin fodran betald skickar de en påminnelse och kräver betalning.hon vägrar betala och hävdar att hon ju redan betalat en gng. Vem har rätt, kunden eller factoringbolaget? Hade det varit ngn skillnad om det ist varit en näringsidkare? Tack!

Lawline svarar

Hej! Vanliga kundfordningar på detta vis jämställs med vad som kallas enkla skuldebrev inom juridiken. Problemet regleras i lag (1936:81) om skuldebrev. Enligt 29 § ska betalningen vara giltig, och gäldenären behöver inte betala igen, om denne inte hade fått vetskap om att ditt bolag överlåtit fordringen till factoringbolaget. Frågan är väl om inte gäldenären i detta fall borde ha fattat någon form av misstanke kring att fordringen var överlåten. Detta beror på vilken information hon fått innan och vad som angavs på fakturan från factoringbolaget. Ifall hon var i såkallad "ond tro", borde ha förstått, så måste hon betala till factoringbolaget. Det hade inte varit någon skillnad ifall gäldenären var näringsidkare, om skulden inte varit löpande. Vad jag förstått finns inget som tyder på att skulden var av den karaktären.
Marina RönnquistRådgivare