Tvingande eller dispositiva regler i äktenskapsbalken och sambolagen?

Vilka delar inom äktenskapsbalken och sambolagen är i stort dispositivt respektive tvingande?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga! I stort kan man säga att de formella reglerna kring ex. äktenskapets ingående och skilsmässa är tvingande. Ex. reglerna om äktenskapshinder i 2 kap. äktenskapsbalken går inte att avtala bort, i så fall skulle de förlora sitt syfte. Reglerna om bodelning är däremot i princip dispositiva- dvs. makarna får som huvudregel dela upp saker på vilket sätt de vill vid en bodelning. Dock så finns vissa regler i konkurslagen och 13 kap. äktenskapsbalken om skydd för makarnas borgenärer som gör att makarna inte kan göra bodelningen på ett sätt som missgynnar borgenärerna. Om bodelninegn blir oskälig kan också jämkning av den bli aktuellt, så helt dispositiva är inte bodelningsreglerna. Gällande sambolagen är denna i stort också dispositiv som huvudregel- ex. gällande bodelningsreglerna (en bodelning behöver inte ens utföras om inte en av samborna kräver det). En tvingande regel är dock 22 § sambolagen om rätten för en sambo att i vissa fall få ta över bostaden även fast denne inte äger bostaden i fråga. Denna rätt går inte att avtala bort. Ingen av lagarna är således helt dispositiva eller tvingande utan det finns både dispositiva och tvingande regler i dem båda- samt undantag från det tvingade eller dispositiva reglerna som ibland leder till ett "halv-tvingande" resultat. Med vänliga hälsningar,
Fanny OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo